• Aktuality

Aktuality

2. února 2018

Slavnostní inaugurace Spectabilis děkana prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.


1. února 2018 byl prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní – kardiologické kliniky FNKV a 3. LF UK uveden do funkce děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jeho prioritami v oblasti studia budou podpora rozvoje teoretických a preklinických oborů, rozvoj praktické výuky již od prvního ročníku, zavedení moderních výukových metod, rozšiřování počtu spolupracujících zdravotnických zařízení, pokračování v mezinárodní spolupráci v rámci programu Erasmus. V oblasti vědy pak rozvoj klíčových výzkumných oblastí na fakultních pracovištích a moderní přístup k hodnocení vědy s podporou vědecky úspěšným týmům a mladým vědeckým pracovníkům.


Panu děkanovi přejeme hodně úspěchů v jeho nové roli.

Video


Fotografie


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor