• Aktuality

Aktuality


2. ledna 2018

Oprava tiskové chyby v informačním letáku k přijímacímu řízení


Vážení uchazeči o bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Veřejné zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia. Velice se omlouváme za tiskovou chybu v informačním letáku k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019, který jste mohli získat na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017 konaný v Brně 31. 10. – 3. 11. 2017, kde bylo mylně uvedeno datum 2. kola - ústní části přijímací zkoušky.


Správné datum konání 2. kola - ústního pohovoru je 20. 6. 2018.


2. 1. 2018

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor