• Aktuality

Aktuality


14. prosince 2017

Věda, která nikdy nebyla citována

The science that’s never been cited


Příspěvek Richarda Van Noordena v Nature se zaměřuje na necitované články. To jsou takové, které daný vědec v dobré víře opublikoval, ale komunita jim nevěnovala výraznější pozornost a byly doslova zapomenuty. Toto téma zaujalo před několika lety i mne, a to ve chvíli, kdy jsem si četl článek jiných autorů, kteří tvrdili, že zhruba 10% prací i těch nejprestižnějších autorů, nositelů Nobelových cen a Fieldsových medailí (ekvivalent Nobelovy ceny v matematice) zůstává necitováno. Toto číslo mi přišlo příliš vysoké a dané zahrnutím prací, u kterých člověk citace neočekává – mezi ně patří například konferenční abstrakty, knižní recenze, nekrology, editorialy, atp. Zjistil jsem tehdy, že zmíněných 10% necitovaných článků skutečně není realitou, že necitovaných je jen zhruba 0,3% původních a přehledových článků daných autorů. Zdánlivá necitovanost šla na vrub chybám v zadávání dat do databáze Web of Science, překlepům v referencích samotných citujících článků a v menší míře v nekompletním zahrnutí citujících prací do databáze (např. citace v knihách vyhledávání přes Web of Science zcela unikají). Více detailů viz Heneberg, P., J. Am. Soc. Inf. Sci. Tech. 64, 448–454 (2013) a Van Noorden, R., Nature 552, 162-164 (2017).Relevantní pasáž je pod nadpisem "An impossible measurement"
14. 12. 2017

Petr Heneberg
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor