• Aktuality

Aktuality


24. listopadu 2017

Zpráva ze Studentské vědecké konference lékařských fakult ČR a SR 2017

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se konala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR. Studenti z dvanácti lékařských fakult České a Slovenské republiky představili ve dvou dnech celkem 30 prací. Za první, druhé a třetí místo v jednotlivých sekcích si odnesli kromě diplomů také finanční odměny ve výši osm, šest a čtyři tisíce korun. Novinkou byla soutěž diváka, ve které hlasovali studenti Lékařské fakulty ÚPO, kteří budou soutěžit ve fakultním kole SVK 2018. Rovněž si pro nás organizátoři připravili zajímavou soutěž v urgentní medicíně, která nejen že ukázala schopnosti studentů reagovat v krizových situacích, ale celkově oživila atmosféru konference.


Naší fakultu na SVK ČR a SR v Olomouci reprezentovali tito studenti a čerství absolventi se svými prezentacemi:

V nelékařské sekci:

Bc. Pavlína Hrdinová: Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester

V preklinické (teoretické) sekci:

Jan Rambousek: Mikroskopické metody ve studiu hypoxie jako faktoru vzniku diabetes mellitus

V klinické sekci:

MUDr. David Šilhán: Vizuální hodnocení parietální atrofie mozku na magnetické rezonanci u Alzheimerovy nemociJako členové komisí se zúčastnili: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (sekce nelékařských oborů), prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (sekce preklinická) a doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. (sekce klinická).


Všichni naši studenti předvedli vynikající výkony a zvládli výborně i náročnou diskusi a byli tak důstojnými reprezentanty naší fakulty. Kromě toho se Jan Rambousek umístil na oceněném 3. místě v preklinické (teoretické) sekci a MUDr. David Šilhán byl jako 3. v pořadí soutěže diváků.


Reprezentanti 3. LF UK. 1. řada zleva: MUDr. David Šilhán, Jan Rambousek, Bc. Pavlína Hrdinová. 2. řada zleva: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Reprezentanti 3. LF UK. 1. řada zleva: MUDr. David Šilhán, Jan Rambousek, Bc. Pavlína Hrdinová. 2. řada zleva: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.Všem studentům gratuluji k úspěšné reprezentaci a členům komise děkuji za jejich ochotu a seriózní přístup k hodnocení soutěžících.


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor