• Aktuality

Aktuality


Den české státnosti v Senátu Parlamentu ČR


V pravo prof. Petr Arenberger, Zdroj ČT 24
V pravo prof. Petr Arenberger, Zdroj ČT 24


Stříbrnou pamětní medaili Senátu letos obdržel mezi 16 laureáty prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA. Tyto medaile se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.


Při předávání medaile představila moderátorka prof. Arenbergera jako jednoho z nejuznávanějších českých i evropských dermatovenerologů. Působí jako přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a náměstek ředitele této nemocnice pro vědu a výzkum. Kromě českých klinik pracoval i několik let na mnichovské dermatologické klinice a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Habilitoval v roce 1993 ve svých 35 letech a profesorem se stal v roce 2001. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti a místopředsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále je prezidentem Dermatologického boardu Evropské unie lékařských specialistů. Je členem vědeckých rad českých i zahraničních institucí a odborných periodik i čestným členem odborných společností v Čechách, Německu, Rakousku a USA. Jeho klinické práci dominuje psoriáza a kožní nádory. Je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu. Napsal více než 300 odborných prací v domácím i zahraničním odborném tisku, prezentoval několik stovek přednášek na tuzemských i mezinárodních odborných fórech a je známým popularizátorem medicíny v našich médiích.


https://www.irozhlas.cz/…/senat-rozdaval-medaile-oceneni-si…


Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů!


Celý ceremoniál natáčela Česká televize a je ke zhlédnutí na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000076-stribrne-medaile-senatu-pcr/5. 10. 2017

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor