• Aktuality

Aktuality


Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2018 - 2021


Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022.


  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)

  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021

  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

  • podávání žádostí na Oddělení VaV do 26. června 2017 do 23:59 hod.Detaílní informace o veřejné soutěži (předmět soutěže, kritéria hodnocení, lhůty, zadávací dokumentace, podávání žádostí atd.) jsou k dispozici ke stažení zde.

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor