• Aktuality

Aktuality


Zemřel profesor vnitřního lékařství prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.


Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kolegium děkana a vedení Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy hluboce zarmouceni oznamují, že dne 31. května 2017 po dlouhé nemoci zemřel prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., profesor vnitřního lékařství, emeritní přednosta I. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a proděkan fakulty v letech 1990–1997 a 2003–2010.Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 1. května 1972 nastoupil do tkáňové banky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jenže 18. května mu tehdejší ředitel sdělil, že z rozhodnutí CZV KSČ je okamžitě propuštěn. Poté nastoupil jako sekundární lékař na interním oddělení NsP Turnov, odkud přešel na interní oddělení OÚNZ Náchod. V roce 1974 byl na základě konkurzního řízení přijat jako řádný aspirant na I. interní výzkumnou základnu IKEM. Kandidátskou dizertační práci na téma „Hemoperfúze přes aktivní uhlí při akutním jaterním selhání v experimentu“ obhájil v roce 1978. V roce 1979 nastoupil na místo odborného asistenta na I. interní klinice tehdejší Lékařské fakulty hygienické UK (dnešní 3. LF UK), kde působil až do posledních dnů. V roce 1988 byl jmenován docentem, v roce 1992 profesorem pro obor vnitřní nemoci. V letech 1990–2016 byl přednostou I. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.


Za vývoj českých hemotransfúzních kolon Hemasorb mu v roce 1986 (spolu s M. Tlusťákovou, J Horkým a J. Kálalem) byla udělena Národní cena České republiky. Cenu České hepatologické společnosti za nejlepší monografii obdržel několikrát: v roce 1999 (J. Horák, J. Stříteský: Chronické hepatitidy), v roce 2010 (J. Horák J. a kol.: Hemochromatóza) a v roce 2014 (J. Horák, J. Ehrmann: Hepatologie do kapsy). Řadu let působil jako vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých a ve stejné roli v časopise Postgraduální medicína. Byl členem European Association for the Study of the Liver, International BioIron Society, České hepatologické společnosti, České gastroenterologické společnosti, České společnost patologické a klinické fyziologie, České internistické společnosti, Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Akreditační komise MZ ČR pro gastroenterologii.


Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. byl jedním z těch, kteří od poloviny devadesátých let rozvíjeli reformu kurikula medicíny na fakultě. Akademickým principům života fakulty byl naprosto věrný. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy i lékařská veřejnost ztrácí v prof. MUDr. Jiřím Horákovi, CSc. čestného člověka, vynikajícího lékaře, milého kolegu i důsledného a vlídného pedagoga.


Čest jeho památce!


Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA

děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
8. 6. 2017

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor