• Aktuality

Aktuality


MUDr. Martin Holek získal Cenu Alberta Schweitzera za lékařství

4. května 2016 se konala soutěž o Cenu Alberta Schweitzera Prix de Medecine. Tuto soutěž vypisuje a pořádá Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze ve spolupráci s farmaceutickou firmou Pierre Fabre. Je to již tradiční soutěž, která byla pořádána zprvu pro pregraduální studenty, dokonce ve francouzštině, ale již před mnoha lety se stala komunikačním jazykem angličtina. Stejně tak byla rozšířena paleta uchazečů zejména o postgraduální studenty, kteří také celé soutěži dominují. Tentokrát se zúčastnily soutěže všechny lékařské fakulty z ČR s výjimkou ostravské Lékařské fakulty a dále Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.


Celkem se zúčastnilo 17 studentů a studentek ať již pregraduálních, či postgraduálních studií. S potěšením mohu konstatovat, že soutěž měla vynikající úroveň. Všichni soutěžící ovládali angličtinu na vysoké úrovni, měli velmi kvalitní dokumentaci a prezentaci a dodržovali předepsaný čas na prezentaci. Stejně tak úroveň diskuse byla na velmi solidní vědecké úrovni. Bylo vidět, že studenti na své problematice sami pracují, zvládají ji jak technicky, tak principiálně.


Porota byla složená z 9 zástupců zúčastněných institucí tzn. lékařských fakult, zástupce AV ČR a také zástupce pořádající firmy. V dvojkolovém tajném hlasování bylo nakonec určeno toto pořadí:


  • 1. cena MUDr. Michaela Kotrová postgraduální studentka 2. lékařské fakulty UK v Praze,

  • 2. cena Martin Bortlík student 5. ročníku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové,

  • 3. cena MUDr. Martin Holek postgraduální student 3. lékařské fakulty UK v Praze. Ten cenu získal za práci: Procalcitonin dynamics after long-term ventricular assist device implantation.


Kromě MUDr. Holka se soutěže zúčastnili ještě MUDr. Josef Fontana, Mgr. Michala Kolářová a studentka 4. ročníku Eliška Selinger. Rovněž jejich práce i prezentace byly výborné.


Ceny laureátům byly slavnostně předány na Francouzském velvyslanectví 22. června 2016 na recepci v Buquoyském paláci za přítomnosti francouzského velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana a předá je tradičně laureát Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesor Jena-Marie Lehn. Na slavnost budou pozváni i všichni účastníci této soutěže. Domnívám se, že tento typ soutěže i ocenění přispívá k motivaci mladých vědců a zejména lékařů a studentů lékařských fakult k další vědecké práci.


Přeji všem účastníků soutěže z 3. LF UK hodně vědeckých úspěchů a samozřejmě i úspěšné dokončení postgraduálního studia nebo lékařské fakulty.


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

člen komise Ceny Alberta Schweitzera za 3. LF UK


Fotografie z události

Zveřejnil(a) 3. lékařská fakulta UK - Third Faculty of Medicine dne 23. červen 201623. 6. 2016

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor