• Aktuality

Aktuality


3. LF UK navázala novou spolupráci s třemi zdravotnickými zařízenímiDne 12. listopadu 2015 byly v Sále Radany Konigové slavnostně podepsány dohody o spolupráci mezi 3. LF a


  • Nemocnicí Pardubického kraje (zahrnuje všechny nemocnice v kraji jím zřizované),

  • Karlovarskou krajskou nemocnicí a

  • Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy


Předmětem podepsaných dohod je spolupráce v pregraduální výuce (stáže studentů magisterského i bakalářského studia, idnividuálně sjednané stáže) a ve specializačním vzdělávání. U Zdravotnické záchranné služby navíc podepsaná dohoda umožňuje realizaci volitelných a povinně volitelných kursů v oblasti přednemocniční neodkladné péče.


Uzavřené dohody také dále rozšiřují nabídku pracovišť , kde je možno absolvovat souvislé praxe v rámci předstátnicové přípravy studentů 6. ročníku magisterského studia.MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor