• Aktuality

Aktuality

31. října 2022

Byl zahájen 17. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě


V mezinárodním srovnání je zastoupení žen ve vědě v České republice dlouhodobě na nízké úrovni. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.


Přihlášky jsou již přijímány!


Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:


  •  věk do 40 let (včetně),

  • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy (matematické vědy, aplikovaná fyzika, vědy o zemi) a vědy o živé přírodě (biologické a lékařské vědy, chemické vědy, ekologické vědy).


Pravidla jsou umístěna na www.prozenyvevede.cz


Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:


  • 600 000 korun, které si rozdělí a mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry.

  • Absolvování mediálního tréninku.

  • Možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.


Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat do 31. prosince 2022 pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz


Těšíme se na Vás!


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor