• Aktuality

Aktuality

3. května 2022

Ústav jazyků přispěl přednáškami na Dnu latiny na FF UK28.4. proběhl na FF UK Den latiny, celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Přednosta Ústavu jazyků 3. LF UK PhDr. Petr Honč, Ph.D., proslovil velmi poutavou přednášku nazvanou Venaesectio, phlebotomia aneb pouštění žilou, kde na příkladu zákroku praktikovaného od antických dob až do současnosti ilustroval vznik i proměnu odborných termínů v čase a zajímavě popsal kořeny dnešní lékařské terminologie. Dle četných dotazů a počtu posluchačů, kteří doslova přeplnili přednáškovou místnost, lze soudit, že se s mnohými zájemci o latinu a lékařskou terminologii později setkáme na lékařských fakultách.Druhým zástupcem ÚJ 3. LF UK byla Mgr. Martina Vaníková, Ph.D., která byla členem organizačního týmu Dne latiny. Kromě toho spolu s Mgr. Bořivojem Markem, Ph. D., (FF UK) vedli praktický seminář nazvaný Fabula in pelliculam brevem versa. Během něj s vybranými studenty z několika gymnázií během 120 minut nacvičili a natočili krátký příběh v latině Theseus et Minotaurus.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor