• Aktuality

Aktuality

24. února 2022

Studentkám a studentům, kteří jsou občany Ukrajiny


Milé ukrajinské studentky, milí ukrajinští studenti,


oslovuji vás v souvislosti s agresivním útokem Ruské federace proti vaší vlasti.


Jsme rádi, že jste se rozhodli studovat na naší fakultě a jsme si vědomi toho, že aktuální situace na Ukrajině, kde máte přátele i příbuzné je pro vás nepochybně stresující. Naše fakulta v plné shodě s reprezentací EU a ČR i s vedením Univerzity Karlovy ruskou agresi odsuzuje. Vedení fakulty vždy plně podporuje své studenty – v současné válečné situaci vám naše podpora patří o to více.


Pokud by kdokoli z vás v souvislosti s aktuálním vývojem potřeboval jakoukoli pomoc či podporu, neváhejte se obrátit buď na proděkana pro studium a výuku, či přímo na mne – vyjdeme vám v maximální míře vstříc.


Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví a bezpečí a společně s vámi doufám v mírové řešení situace ve Vaší zemi.


S pozdravem

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Děkan 3. LF UK


Dopis děkana ke stažení

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor