• Aktuality

Aktuality

30. listopadu 2021

Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů v roce 2021/2022


Komise pro přidělování startovacích bytů stanovila termín k podání žádostí o přidělení startovacího bytu do 10.1.2022. Žádost musí schválit vedení fakulty, a proto je nutné odevzdat vyplněný formulář do 7. 1. 2022 na sekretariát děkana.


Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví opatření rektora č. 2/2020, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů. Více o startovacích byten na UK na http://www.cuni.cz/UK-3604.html


Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát–právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.


Vzhledem k současné situaci ohledně Koronaviru Covid-19 je třeba současně zaslat žádost spolu s přílohami v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz.


Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1439 o rozloze 76,62 m2. Jde o poměrně větší byt.


Byt bude připravený k nastěhování po provedení drobných oprav způsobených běžným opotřebením současným nájemcem a po jeho vymalování od 1. 2. 2022.


Přesná specifikace bytu je vymezena v příloze A tohoto oznámení.


Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Pro zajištění snazšího kontaktu s jednotlivými žadateli je účelné připojit i kontaktní spojení (e-mail + mobil/telefon).


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát, vždy nejvýše o jeden rok, prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti. Při splnění všech podmínek podle výše uvedeného opatření rektora má na tato prodloužení zaměstnanec nárok.


Měsíční nájemné za jednu osobu činí 7.783,-Kč + zálohy na služby, jako je např. vodné a stočné, nebo spotřeba elektrické energie, či dodávka tepla a teplé vody + paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr). Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor