• Aktuality

Aktuality

29. června 2020

Fibrilace bez antikoagulace. Jde to?


Výsledky několikaleté multicentrické studie PRAGUE-17 v čele s hlavním řešitelem doc. P. Osmančíkem z III. interní kardiologické kliniky FNKV a 3. LF UK byly uveřejněny v časopise Journal of the American College of Cardiology (IF=18). Grant AZV, kterým byla studie podpořena, byl zároveň navržen panelem AZV P02 na cenu ministra zdravotnictví. Randomizované studie na dané téma jsou celkem 3. Dvě jsou z USA, porovnávají katetrizační uzávěr s warfarinem, a třetí, porovnávající uzávěr s NOAKy, je česká.


Jak studie dopadla? Pacienti s fibrilací síní jsou z důvodu arytmie v riziku kardioembolizační příhody. Příčinou je vznik trombu v oušku levé síně a jeho embolizace. Standardně jsou proto léčeni p.o. antikoagulační léčbou. Tu představoval v minulosti warfarin, v posledních letech je nahrazován bezpečnějšími tzv. non-vitamin K antikoagulanciemi (NOAK). Novou nefarmakologickou metodu prevence kardioembolizační příhody představuje katetrizační uzávěr ouška levé síně, který však dosud nikdy nebyl co do účinnosti porovnán s léčbou moderními NOAKy. Cílem této prospektivní, multicentrické, randomizované studie bylo proto porovnat tyto dvě metody. Pacienti s fibrilací síní byli randomizováni k léčbě NOAK či ke katetrizačnímu uzávěru ouška levé síně. Katetrizační závěr ouška poskytl stejný benefit jako léčba NOAK.


Více o studiji naleznete zde.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor