• Aktuality

Aktuality

14. května 2015

Jarní konference FNKV a 3. LF

Pod záštitou děkana 3. LF prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. se 13. května konala Jarní konference věnována prezentacím jednotlivých klinik a oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Cílem konference bylo představit nemocnici jak veřejnosti, tak lékařům a zdravotním sestrám.


V úvodu poděkovali děkan fakulty prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a ředitel nemocnice MUDr. Jan Šturma, CSc. dvěma zdravotním sestrám Ludmile Jarnečkové a Evě Vrbovcové za jejich obětavou a celoživotní službu pacientům.


V připravených prezentacích jsme se dozvěděli o jednotlivých odděleních a jejich vývoji, o historii nemocnice a rozvoji lékařských oborů, o významu spolupráce mezi FNKV a 3. LF. Návštěvníci si mohli prohlédnout posterové prezentace ve vstupní hale fakulty a v rámci neformální diskuze si vyměnili své osobní zkušenosti ze svých oborů.


Děkujeme za projevený zájem a budeme se na Vás opět těšit na podzim tohoto roku, protože právě osobní setkání je velkou podporou naší občas nelehké práce.Tisková zpráva publikována dne 14. 5. 2015


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor