Osoby

Funkce

  • Vedoucí laboratoře Neurotrauma a neuropatie – modelování, regenerace a bolest

Kontakty

Pracoviště

  • Ústav fyziologie 3. LF UK
  • Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Anotace výzkumného zaměření

  • Modelování neuropatické bolesti, metody měření spontánní a evokované bolesti u experimentálních modelů, farmakologické a neuromodulační možnosti potlačení neuropatické bolesti.

Publikační aktivita

Základní údaje o školiteli

Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf

Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor