• Kalendář akcí

Kalendář akcí


IX. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2017


Podobně jako v uplynulých letech se i letos bude na fakultě konat studentská konference na téma Výživa, potraviny a zdraví. Konference bude probíhat v Konferenčním sále Radany Königové 3. lékařské fakulty. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.


Praha 5. prosince 2017

Konferenční sál Radany Königové 3. LF UK


Organizační pokyny

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.

 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:


  3. lékařská fakulta UK

  Ústav hygieny

  Ruská 87

  100 00 Praha 10

  e-mail:


 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 23. 11. 2017.

 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu. 

 6. Začátek konference je v 9.00 hod.

 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, publikaci Výživa a potraviny pro zdraví a volný vstup na vybrané odborné akce, pořádané Společností pro výživu v roce 2018.

 8. Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference


 • Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav hygieny 3. LF UK

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT


Program

9.00 – 9.15 Zahájení

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., místopředsedkyně Společnosti pro výživu

 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., přednosta Ústavu hygieny

9.15 – 11.15 I. blok

 • Štěpán M.: Vliv pohybové aktivity a omega3 suplementace na metabolické zdraví a charakteristiky tukové tkáně u seniorů (3. LF UK)

 • Rejl D.: Účinky cyklické ketogenní diety v kombinaci s fyzickou aktivitou na redukci hmotnosti (3. LF UK)

 • Pavlíček V.: Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum (3. LF UK)

 • Bondareva V.: Redukční cvičení v problematice zdravého životního stylu (Fakulta zdravotnických studií, ZČU)

 • Frydrychová A.: Uplatnění různých druhů vlákniny do vypichovaných sušenek (FPBT VŠCHT)

 • Šedivá J.: Zvýšení nutriční hodnoty pekařských výrobků přídavky netradičních semen (FPBT VŠCHT)

11.15 – 11.30 přestávka

11.30 – 13.45 II. blok

 • Pavlíková N.: Účinky prodloužené expozice pesticidy na sekreci a obsah insulinu v pankreatických beta buňkách (3. LF UK)

 • Fialová E.: Vývoj PCR metodiky pro autentizaci masa v masných výrobcích (FPBT VŠCHT)

 • Akhatova D.: Autentizace ryb pomocí molekulárně-biologických přístupů (FPBT VŠCHT)

 • Shakhno N.: Aplikace odsolování v mlékárenském průmyslu (FPBT VŠCHT)

 • Klojdová I.: Vícečetné emulze typu w/o/w jako funkční složka potravin (FPBT VŠCHT)

 • Fuchsová V.: Více-druhové biofilmy patogenních bakterií (FPBT VŠCHT)

 • Lencová S.: Jaké jsou přínosy nanotechnologií v potravinářství? (FPBT VŠCHT)

13.45 ZakončeníKe stažení
Začátek akce 5. prosince 2017 v 9:00
Konec akce 5. prosince 2017 v 13:45
Druh akce Konference
Organizátor Společnost pro výživu, o.s., 3. lékařská fakulta UK, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
Místo konání akce Konferenční sál Radany Königové 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Vstupné Vstup volný
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor