• Kalendář akcí

Kalendář akcí


Big data

Přednáška s prezentací základních technik ke správě většího množství dat z cyklu seminářů na podporu rozvoje kariéry pro studenty UK.


Osnova:


 1. Big data – definice, způsob získání

 2. Jakým způsobem data zpracovat a ukládat – pouze informativně

  1. SQL Server – zejména MS SQL Server lokálně i serverově

  2. Spojování dat z různých zdrojů

 3. Analýza vstupů a výstupů

 4. Volba prostředku pro reporting

 5. Základní nástroj – kontingenční tabulka (Pivot Table)

 6. Příklad zpracování prostřednictvím MS Excel 2016

 7. Kontingenční tabulky a grafy – základní definice a použití

  1. Jak tabulky a grafy vkládat

  2. Formátování

  3. Aktualizace

  4. Struktura tabulky

  5. Průřezy

  6. Vlastní pole, výpočty

 8. Nástroj POWERPIVOT – výrazné zlepšení možností kontingenčních tabulek a grafů

  1. Ukázkově jazyk DAX

  2. Příklady využití a srovnání s klasickými kontingenčními tabulkami

 9. Nástroj POWERVIEW – příklad dynamického reportingu

 10. 3D grafy – efektivní nástroj pro zobrazení geografických dat s možností vytvoření časové prezentace, např. demografický vývoj v určité oblasti během 20. století, apod.

 11. Diskuse, příklady


Lektor: RNDr. Alex Vinšů


Začátek akce 7. prosince 2017 v 9:00
Konec akce 7. prosince 2017 v 16:00
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora hana.urychova@ruk.cuni.cz
Webové stránky http://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html
Místo konání akce Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10058
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor