• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Náhradní termín zápisu do studia pro akademický rok 2016/2017


Dnem 2. října 2016 je dle čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, ukončen zápis studentů do všech úseků studia/ročníků. Datum náhradního zápisu je stanoven na 19. října 2016 od 7.30 do 12.00 hodin v místnostech č. 205, 207 a 208 – studijní oddělení (budova č. 19). Pokud se studenti, kterých se náhradní termín zápisu týká, nedostaví ani ve stanoveném náhradním termínu zápisu, bude jim dle § 56, odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 12 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy ukončeno studium.


Náhradní termín zápis do studia řeší příkaz děkana číslo 24/2016, kde naleznete veškeré podrobné informace.Začátek akce 19. října 2016 v 7:30
Konec akce 19. října 2016 v 12:00
Organizátor Studijní oddělení 3. LF UK
Místo konání akce Místnosti č. 205, 207 a 208 – studijní oddělení (budova č. 19)
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor