• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zápisu do studia pro akademický rok 2015/2016

Zápis do studia pro akademický rok 2015/2016 bude probíhat ve dnech 14. – 25. září 2015 od 8.00 do 13.00 hodin na studijním oddělení. Zápis je povinný pro všechny studenty, tedy i pro ty, kteří vyjíždějí do zahraničí v rámci výměnných programů a rovněž pro ty, kteří čerpají dvouletou lhůtu pro složení státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky. Zápis se týká všech pregraduálních studijních programů.


Zápis řeší příkaz děkana číslo 20/2015.Začátek akce 14. září 2015
Konec akce 25. září 2015
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor