Pracovníci ústavu

Ústav laboratorní diagnostiky


Studijní informace: http://mikrobiologie.lf3.cuni.cz

Telefon: 420 26716 2580 (přednosta), 420 26716 2531 (sekretariát)
Adresa: Šrobárova 50, Praha, PSČ: 10034

Přednosta

MUDr. Jan Špička, MBA 420 26716 2792 jan.spicka@fnkv.cz

Sekretářka

Petra Lipertová 420 26716 2534 petra.lipertova@lf3.cuni.cz

Profesor

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. antonin.jabor@ikem.cz
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D.

Docent

doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. 420 26716 2580 marek.bednar@lf3.cuni.cz
doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc. 420 26108 2311 pavel.cermak@ftn.cz

Odborný asistent

MUDr. Janka Franeková, Ph.D. jafa@ikem.cz
MUDr. Marta Fridrichová
MUDr. Helena Jordáková 420 26716 2534
RNDr. Lenka Richterová, Ph.D.
MUDr. Ilona Zemanová 420 26708 2307 ilona.zemanova@szu.cz

Lektor

Ing. Alice Jíchová 420 26716 3506
MUDr. Marie Šmůlová
RNDr. Silvie Vaingátová

Laborant

Eva Janatová 420 26716 2534 eva.janatova@fnkv.cz
Milena Krištofová 420 26716 2534

Instruktor pro výuku

Bc. Stanislava Hyttychová 420 26716 2544

Technický pracovník

Ing. Jiří Horáček 420 499320809 jirihoracek.dk@gmail.com


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor