Důležitá zpráva

Spuštění nového webu

Dne 6.3.2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky!

více zde

Kalendář událostí

Dnes < 2016 > < prosinec >
Po Út St Čt Pt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Akademický senát

Aktuality

19. 11. 2014 Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

více zde
10. 11. 2014 Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.

více zde
17. 10. 2014 Volba zástupců fakulty do AS UK na volební období 2015-2018

Volba zástupců fakulty z řad akademických pracovníků a z řad studentů do Akademického senátu Univerzity Karlovy je vyhlášena Akademickým senátem 3. LF UK na 12. a 13. listopadu. Návrhy kandidátů můžete již nyní vhazovat do volebních uren umístěných v přízemí v hale děkanátu, kde najdete i kandidátní lístky k vyplnění. Návrhy můžete podávat do 5. listopadu 2014.

více zde
23. 9. 2014 Vyhlášení voleb do AS UK na volební období 2015-2018

Akademický senát 3. LF UK stanovil hlasováním per rollam konaném ve dnech 11. září až 19. září 2014 v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK termín konání voleb do Akademického senátu UK na dny 12. a 13. listopadu 2014.

více zde
28. 5. 2014 Udělení ceny Margaret Bertrand za akademický rok 2013/2014

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. 5. 2014 zvolil ze dvou uchazečů navržených na cenu Margaret Bertrand studenta 6. ročníku oboru všeobecného lékařství Ondřeje SGLUNDU. Druhá studentka 6. ročníku nominovaná na cenu Petra LAVRÍKOVÁ získala Uznání Akademického senátu 3. LF UK. Senátoři Akademického senátu 3. LF UK oběma studentům gratulují.

více zde
18. 12. 2013 Informace z Akademického senátu 3. LF UK

Akademický senát 3. LF UK zvolil pod vedením MUDr. Aleny Doubkové, CSc. (předsedkyně volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2013 až 2016) na svém 1. jednání dne 10. prosince 2013 za předsedu pana Mgr. Marka Váchu, Ph.D. Senátoři pak pod jeho řízením Akademického senátu 3. LF UK zvolili za místopředsedy: Doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., přednostu Kliniky dětí a dorostu – za pedagogickou komoru a Jakuba Štefelu, studenta 5. ročníku všeobecného lékařství – za studentskou komoru.

více zde
6. 11. 2013 Výsledky voleb do akademického senátu 3. lékařské fakulty na volební období 2013 – 2016

V připojeném souboru v detailu aktuality naleznete podrobnosti o výsledcích voleb do akademického senátu 3. lékařské fakulty, které se konaly ve dnech 4. a 5. listopadu 2013

více zde
23. 10. 2013 Vyhlášení vítěze volby děkana 3. LF UK 2014-2018

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 22. 10. 2013 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018. Kandidátem byl zvolen prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky.

více zde
9. 9. 2013 Kandidátní lístek pro návrh kandidáta do AS 3. LF UK

Zveřejnili jsme kandidátní lístek pro návrhy kandidátů do AS 3. LF UK pro funkční období 1.12.2013 – 30.11.2016. Kandidátní lístky se musí odevzdat nejpozději do 10 hodin dne 31. října 2013.

více zde
14. 6. 2013 Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK (funkční období 1.12.2013 – 30.11.2016)

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém 21. řádném jednání dne 11.6.2013 volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1.12.2013 – 30.11.2016. Volby se uskuteční v pondělí 4.11.2013 (10,00 – 16,00 hodin) a v úterý 5.11.2013 (9,00 – 15,00 hodin).

více zde
7. 6. 2013 Výzva na obsazení volební komise pro volby do AS

Vážení členové akademické obce, na sklonku letošního roku budou na naší fakultě realizovány volby jednak děkana fakulty (volí členové Akademického senátu), jednak volby členů nového Akademického senátu. Stávajícím členům Akademického senátu končí mandát ke dni 30.11.2013. Volba členů Akademického senátu proběhne ve dvou dnech v měsíci říjnu nebo listopadu 2013. Přesný termín zatím není stanoven. Do volební komise pro tyto volby potřebujeme dobrovolníky – členy Akademické obce, kteří splní povinnosti člena volební komise a svojí aktivní účastí přispějí k průběhu voleb. Vy všichni, kteří jste ochotni u voleb pomoci, pište prosím na e-mail tajemnice AS: ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz. Jakmile bude znám přesný termín voleb, budete neprodleně informováni.

více zde
24. 5. 2013 Udělení ceny Margaret Bertrand za rok 2012

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 21.5.2013 zvolil ze čtyřech uchazečů navržených na cenu Margaret Bertrand studenta 6. ročníku oboru všeobecného lékařství Jakuba Miletína. Ostatní nominovaní studenti 6. ročníku (Veronika Andrashko, Vojtěch Matoušek, Petra Škapová) získali Uznání Akademického senátu 3. LF UK. Senátoři Akademického senátu 3. LF UK všem gratulují.

více zde
2. 6. 2012 Personální změny v obsazení Akademického senátu 3. LF UK – souhrn změn od 11.10.2011

1. Místopředsedou za studentskou komoru byl zvolen dne 11.10.2011 Patrik Maďa. Dosavadní místopředseda MUDr. Peter Ivák z funkce odstoupil a stal se řadovým členem AS 3. LF UK (PG student). ,
2. Od 13.12.2011 je členkou studentské komory Martina Šajdíková. Nahradila senátora Silverta Brekke, který přerušil studium.
3. Od 13.12.2011 je členkou studentské komory MUDr. Kateřina Pokorná. Nahradila senátora MUDr. Karla Brabce, který přerušil PG studium.
4. Od 1.2.2012 skončilo členství Doc. MUDr. Pavlu Dlouhému, Ph.D. v důsledku jeho jmenování proděkanem pro specializační vzdělávání. Členkou AS 3. LF UK se stala Mgr. Hana Svobodová.
5. Od 17.5.2012 končí členství Doc. MUDr. Martinu Čelkovi, který byl jmenován proděkanem pro mezinárodní vztahy a akademickou mobilitu. Členem AS 3. LF UK se k tomuto dni stal MUDr. Jan Trnka. Ph.D.

více zde
11. 11. 2011 Výsledky voleb zástupců 3. LF do AS UK

Jsou zveřejněny výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze pro volební období od 1.2.2012 – 31.1 2015. Z řad akademických pracovníků z celkového počtu 497 oprávněných voličů bylo celkem 153 voličů, tj. 30,8 %; odevzdáno bylo 153 hlasovacích lístků, z toho 152 platných. Z řad studentů z celkového počtu 1 275 oprávněných voličů bylo celkem 256 voličů, tj. 20,1 %; odevzdáno bylo 256 hlasovacích lístků, z toho 251 platných.

více zde
13. 10. 2011 Zvolení místopředsedy Akademického senátu za studentskou část

„Na řádném jednání Akademického senátu 3. LF UK dne 11.10.2011 byl zvolen místopředsedou senátu za studentskou část - student 3. ročníku všeobecného lékařství a senátor pan Patrik Maďa. Dosavadní místopředseda MUDr. Peter Ivák se vzdal funkce místopředsedy z důvodu pracovní vytíženosti, ale jako postgraduální student 3. LF UK zůstává senátorem Akademického senátu 3. LF UK. Novému místopředsedovi gratulujeme a přejeme kromě hodně elánu a sil vše dobré“.

více zde
9. 11. 2010 Výsledky voleb do akademického senátu 2010-2013 - seznam členů studentské a pedagogické komory

V připojených souborech excel v podrobnostech této zprávy najdete přehled nových členů akademického senátu s uvedením počtu hlasů.

více zde
23. 9. 2010 Volby do Akademického senátu 3.LF UK 2010

V letošním roce proběhnou volby členů Akademického senátu 3.LF UK (dále AS 3.LF UK) pro funkční období 2011 – 2013. Volby byly vyhlášeny stávajícím AS 3.LF UK na zasedání senátu dne 8.6.2010. AS 3.LF tvoří 32 senátorů, členů akademické obce fakulty. Zastoupení studentů a ostatních členů akademické obce je paritní, funkční období senátu je tříleté. Členy studentské komory AS 3.LF jsou zástupci všech oborů studia, členy zaměstnanecké části senátu jsou pedagogové a ostatní členové akademické obce fakulty. Volby každé z komor senátu probíhají odděleně ve stejném termínu. Letošní volby se budou konat ve dnech 4. a 5. listopadu. 1. kolo voleb: Návrh kandidáta na člena AS 3.LF probíhá do 28. října 2010

více zde
25. 11. 2009 Audiozáznam ze zasednání AS dne 24.11.2009

Audiozáznam je k dispozici pouze po přihlášení. Soubor má velkost cca 65 MB, formát mp3.

více zde
29. 10. 2009 Vyhlášení 2. volby kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na volební období 2010 – 2014

Akademický senát 3.LF UK na svém zasedání dne 27. října 2009 ve třech kolech první volby nezvolil kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na volební období 2010-2014 a proto vyhlásil v souladu s § 27, odst.1, písm. g) zákona č.111/98 Sb., čl.10, odst.1, písm.g) Statutu 3.LF a s čl.19 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF a v souladu s ustanovením čl. 30, odst. 8 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze
2. volbu kandidáta na děkana fakulty na den 26. listopadu 2009.

více zde
19. 10. 2009 Kandidáti na děkana 3. LF na volební období 2010-2014 - oznámení Akademického senátu 3. LF

Předsednictvo Akademického senátu 3.LF UK oznamuje, že pro volbu kandidáta na děkana fakulty na volební období 2010 – 2014 byli v souladu s částí IV., čl. 20, odst.1 – 4 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK navrženi 2. kandidáti na děkana 3. LF.

více zde
archiv aktualit