Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Aktuality

20. 1. 2017 EBSCO eBook Academic Collection

Vyzkoušejte další z nabízených databází od firmy EBSCO - jde o , testovat můžete do 31. března 2017

více zde
20. 1. 2017 EBSCO ULTIMATE SEARCH - zkušební přístup

Do 31. března t. r. byl na Univerzitě Karlově spuštěn zkušební přístup do kolekcí společnosti EBSCO Publishing. Jde o EBSCO ULTIMATE SEARCH.

více zde
12. 12. 2016 Predátorské časopisy - jak je poznat?

Na radiu Wave byl odvysílán díl pořadu Universum, který se tentokrát věnoval výběru časopisu pro odborné publikování a problematice predátorských časopisů.

více zde
3. 3. 2016 Encyclopaedia Britannica Image Quest – zkušební přístup

Dále máte v březnu 2016 (do 31. 3. 2016) k dispozici také zkušební přístup do Encyclopaedia Britannica Image Quest

více zde
3. 3. 2016 Encyclopaedia Britannica Academic Edition – zkušební přístup

V březnu 2016 (do 31. 3. 2016) máte k dispozici zkušební přístup do encyklopedie Encyclopaedia Britannica online (Academic edition).

více zde
3. 3. 2016 Cambridge Books Online – zkušební přístup

Do 30. 4. 2016 můžete využít a otestovat další e-zdroj přístupný na UK v rámci zkušebního přístupu.

více zde
12. 1. 2016 PsycTESTS on Ovid - zkušební přístup do 31. 1. 2016

Během ledna se můžete seznámit a vyzkoušet si databázi APA PsycTESTS. Databázi nabízí k vyzkoušení producent Ovid.

více zde
4. 11. 2015 Univerzální vyhledávač na UK - beta verze

Beta verze discovery systému EDS na UK je v provozu.

více zde
4. 11. 2015 Dočasný přístup k lékařským časopisům vydavatele Taylor and Francis – do 15. 11. 2015

Využijte nyní dočasný bezplatný přístup do článků z časopisů pro lékařské obory od vydavatelství Taylor and Francis – můžete zde najít i tituly, ke kterým se běžně nedostanete. Otevřený přístup je do 15. listopadu 2015

více zde
13. 10. 2015 Biomedical & Life Sciences Collection - zkušební přístup na Univerzitě Karlově

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií - přístup nastaven do konce roku 2015.

více zde
13. 10. 2015 GIDEON – zkušební přístup do databáze

Vyzkoušejte databázi GIDEON do 12. 11. 2015. Databáze GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) poskytuje aktuální informace na základě důkazů (evidence-based information) pro diagnostiku, léčbu a výuku, s detaily pro jednotlivé země, a to zejména v oblastech mikrobiologie, epidemiologie a dále z oblasti tropické medicíny a infekčních nemocí.

více zde
8. 10. 2015 Lippincot Procedures – zkušební přístup do konce listopadu 2015

Pro 3. LF je nastaven zkušební přístup do databáze Lippincot Procedures, který můžete využít až do 30. 11. 2015.

více zde
9. 9. 2015 MICROMEDEX změna času prezentace a interaktivního školení

Prezentace a školení databáze MICROMEDEX je posunuto o 1,5 hodiny - začínáme v úterý 22.9. ve 12,30 hodin

více zde
28. 8. 2015 MICROMEDEX v novém – praktické školení přímo od producenta

Zúčastněte se praktické ukázky, co je nového v Micromedexu - 22. 9. 2015 v 11 hod.

více zde
28. 8. 2015 Journal of Visualized Experiments (JoVE) – první recenzovaný video-časopis

JoVE je první recenzovaný (impact-faktorovaný) video-časopis, nyní jsou vybrané video-články volně dostupné.

více zde
1. 4. 2015 Psychological Experiments Online - zkušební přístup

Do 1. 5. 2015 je pro Univerzitu Karlovu otevřen zkušební přístup do databáze Psychological Experiments Online

více zde
10. 3. 2015 Využijte zkušební přístup do časopisů Nature Publishing Group

Do 1. 4. 2015 je pro Univerzitu Karlovu otevřen zkušební přístup do kompletní kolekce e-časopisů vydavatelství Nature Publishing Group

více zde
10. 2. 2015 Vita Nostra Revue 4/2014

Poslední Vita nostra revue roku 2014 se vrací k podzimním připomínkám dvojitého jubilea 17. listopadu. Přináší projevy rektora UK T. Zimy a předsedy Hlávkovy Nadace V. Pavlíčka na slavnosti v Karolinu, informuje o shromáždění na Albertově za účasti čtyř prezidentů a v ukázkách z knihy Truchlivé vzpomínky na rok 1939 pak vysvětluje okolnosti a význam vzniku Mezinárodního dne studentstva. Návrat svobody před 25 lety reflektuje také anketa o pravdě a lásce stejně jako proslov děkana prof. Anděla k novým doktorandům. Dočtete se rovněž o tom, jak před 3. LF UK studenti zasadili a poté pan děkan zalil Lípu svobody a kdo dostal pamětní listy. Z dalších materiálů upozorňujeme ještě na zprávy o volbách na fakultě, o studentské konferenci o stárnutí a o vědeckém setkání na Blatné. Bez povšimnutí byste neměli nechat ani příspěvek prorektora UK prof. J. Konvalinky o vědě, pavědě a optimismu, ani dvě zajímavé přednášky – M. Váchy o hodnotách ve výuce mediků a J. Veise o přetržitosti českých dějin.

více zde
8. 12. 2014 Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

více zde
18. 11. 2014 Amirsys Imaging Reference Center - zkušební přístup

Do konce listopadu máte možnost bezplatně vyzkoušet Amirsys Imaging Reference Center. Jedná se o rozsáhlý repozitář radiologických snímků nejen pro radiology, ale i pro lékaře v dalších specializacích, kteří se zabývají zobrazovací diagnostikou.

více zde
archiv aktualit