Aktuality

23. 4. 2014 Rekonstrukce telefonní ústředny a výměna telefonních přístrojů

Vážení zaměstnanci, v souvislosti s rekonstrukcí telefonní ústředny 3.LF UK bude v období od 24.4.2014 probíhat postupné rozmisťování nových telefonních přístrojů. Postupně navštíví pracovníci výpočetního střediska každé místo, kde se aktuálně nachází telefonní přístroj a umístí na stejné místo nový telefonní přístroj. Starý telefonní přístroj zůstane, pro tuto chvíli, zachován na svém místě a ani jeho funkčnost nebude nijak omezena. Nový telefonní přístroj nebude, opět pro tuto chvíli, funkční pro jiná volání než na ostatní, již rozmístěné, nové telefonní přístroje. Po dokončení rozmisťovacích prací a všech technologicko-smluvních procedurách dojde v určitý den k odpojení starých telefonních přístrojů a jejich odstranění. O přesném termínu přechodu ze starých na nové telefonní přístroje budete s dostatečných předstihem informováni. Odstranění starých telefonních přístrojů bude provedeno opět pracovníky výpočetního střediska. Prosíme Vás proto o maximální flexibilitu a vstřícnost při přístupu na vaše pracoviště.

více zde
23. 4. 2014 Výtvarná soutěž ke Světovému dni bez tabáku (31.5.)

Poradna pro odvykání kouření při 3. lékařské fakultě UK v Praze vyhlašuje studentskou výtvarnou soutěž ke Světovému dni bez tabáku na téma “Motivace studentů lékařských fakult a pracovníků ve zdravotnictví k nekuřáctví“. Soutěž je určena všem zájemcům z řad studentů a zaměstnanců 3. LF UK v Praze. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu, která bude předána v den vernisáže výtvarné soutěže dne 28.5.2014. Soutěžní práce musí být předány organizátorům nejpozději do 15. května 2014, a to v „papírovém“ provedení (nikoliv elektronicky).

více zde
23. 4. 2014 Pozvánka na schůzku s již vybranými studenty Erasmus+

Schůzka s již vybranými studenty, vyjíždějícími do zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2014-2015 na Studijní pobyty i Praktické stáže, se bude konat dne 28.4.2014 v 15.00 v místnosti č. 331. Za kancelář Erasmu Naďa Řezáčová.

více zde
23. 4. 2014 Studentský Majáles se blíží

Přípravy druhého ročníku Studentského Majálesu se blíží ke konci a 1. května vypuknou v areálu Univerzity Karlovy v Celetné velkolepé oslavy toho studentského svátku.

více zde
23. 4. 2014 Univerzitní maraton - Běh o pohár rektora UK 2014 - volná štafetová místa

Univerzitní Maraton, "Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy", se uskuteční v neděli 11. května 2014 v rámci Volkswagen Maratonského víkendu 2014. V případě zájmu je u organizátorů ještě rezervováno několik štafetových čísel a je stále možné se do závodu přihlásit: Pavlína Dvořáková, Project manager tel: +420 224 491 273 (248) fax: +420 224 491 309, pavlina.dvorakova@ruk.cuni.cz

více zde
23. 4. 2014 Pozvánka na panelovou diskuzi UK

Univerzita Karlova v Praze si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskuzi 10 let členství České republiky v Evropské Unii: očekávání a vize, která se uskuteční v pondělí dne 5. května 2014 v 16.00 hodin v posluchárně Collegium Maximum, Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 7, Praha 1. Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka zajištěno. Účast laskavě potvrďte na tel. 224491249-52 nebo e-mail: organiz@ruk.cuni.cz

více zde
22. 4. 2014 Upozornění kanceláře Erasmus

Důležité upozornění! Vážení studenti, v týdnu od 5.5.2014 do 9.5.214 bude kancelář Erasmu zavřená. Vyřešte si všechny neodkladné záležitosti spojené s odjezdem do zahraničí před tímto termínem!

více zde
17. 4. 2014 Ubytování na Hlávkově koleji

Podobně jako v minulých letech mají studenti možnost podat si žádost o ubytování na Hlávkově koleji. Pro Univerzitu Karlovu je v tomto roce na této koleji vyhrazeno 60 míst. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dosahují výborných studijních, nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nejsou podnikateli a nemají byt v Praze.

více zde
17. 4. 2014 Pozvánka na výběrové řízení Erasmus+ 2. kolo

Dne 28.5.2014 ve 13.00 v místnosti č. 336 se bude konat 2. kolo výběrového řízení na obsazení studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2014-2015. Informace na lince 2201 nebo v kanceláři ERASMU - číslo dveří 205, Naďa Řezáčová.

více zde
11. 4. 2014 Prodloužení termínu odevzdání abstrakt na SVK 2014

Rádi bychom Vás informovali, že datum pro odevzdání abstrakt bylo prodlouženo do 20.4.2014. Tento termín již nebude prodloužen, proto odešlete svá abstrakta včas! Fakultní studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat dne 27. května 2014. Zahájení bude v 9 hodin v Syllabově posluchárně. Dovolujeme si upozornit všechny zájemce o aktivní účast a především studenty, kteří si vybrali studentskou vědeckou aktivitu místo povinně volitelných kurzů, aby do 20. dubna 2014 vyplnili elektronickou přihlášku na webových stránkách spolku studentů TRIMED. Dále si dovolujeme upozornit na maximální možný rozsah abstrakt přednášky – 1 normostrana s možností přílohy, také rozsahu 1 stránky. Vzorová abstrakta jsou dostupná spolu s přihlašovacím formulářem. Čestnou úvodní přednášku s názvem "Náš vnitřní čas" přednese paní profesorka Helena Illnerová, bývalá předsedkyně AV ČR a světová odbornice na biologické rytmy.

více zde
10. 4. 2014 Zkušební přístup do databáze Derwent Drug File

Do konce dubna 2014 máte možnost testovat databázi Derwent Drug File, která monitoruje 1200 mezinárodních časopisů a materiály z konferencí od roku 1964 po současnost. Každý záznam obsahuje abstrakt článku v angličtině.

více zde
3. 4. 2014 E-knihy nakladatelství Karolinum přístupné kdykoli a odkudkoli

Karolinum jako první český nakladatel šíří od dubna 2014 e-knihy prostřednictvím knihoven UK a dalších univerzit. Nakladatelství Univerzity Karlovy navázalo spolupráci s ebrary, celosvětovým distributorem odborných elektronických monografií.

více zde
3. 4. 2014 Ceny pro studenty 2014 - termín pro podání návrhů kandidátů

Studijní oddělení stanovilo termín pro podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny MŠMT 2014 do 2.5.2014 a pro podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny Josefa Hlávky 2014 do 16.5.2014. Návrhy se všemi náležitostmi se předkládají ve dvou vyhotoveních. Podrobnější informace naleznete v detailu aktuality.

více zde
2. 4. 2014 Soutěž CESNET pro studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.)

Sdružení CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů do 35 let. Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na www.cesnet.cz/soutez. Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci napříč různými vědními obory. Návrhy zasílejte na oddělení Vědy a Výzkumu k rukám paní Alinčové nebo pana Chlapce do 16.4.2014.

více zde
26. 3. 2014 Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého 2014 je projekt iForum

Mezinárodní redakce online časopisu UK iForum sestavená z velké části z univerzitních Erasmus studentů obdržela 1. místo v národním kole soutěže European Charlemagne Youth Prize pro projekty mladých Evropanů do 30 let. Aktuální články univerzitních studentů naleznete na http://iforumeng.cuni.cz

více zde
25. 3. 2014 Konec podpory operačního systému MS Windows XP

Dne 8.4.2014 bude ze strany výrobce ukončena podpora operačního systému MS Widnows XP (více viz http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/end-support-help). Žádám proto všechny uživatele tohoto operačního systému z řad zaměstnanců fakulty aby neprodleně kontaktovali výpočetní středisko 3. LF UK na emailu vypocetni@lf3.cuni.cz nebo na telefonu 267 102 253.

více zde
12. 3. 2014 Excelent Kolej roku 2014: Hlasuj a dostaň svou kolej do finále!

Letní semestr na vysokých školách se i letos nese ve znamení boje o nejlepší kolejní kampus v České republice. Čtvrtý ročník soutěže pořádané magazínem Studenta.cz přináší několik změn v pravidlech, které směřují k těsnějšímu a napínavějšímu finále. Podpoř svoji kolej a vyhraj 8000 Excelentů a 3000 baget Simply Fresh! Hlasovat můžeš už teď na www.KolejRoku.cz.

více zde
27. 2. 2014 Videozáznam ze dne otevřených dveří na 3. LF UK, dne 10.1.2014

Zájemci o studium na 3. LF UK, kteří se nemohli osobně dostavit na den otevřených dveří dne 10.1.2014, a mají nadále zájem se dozvědět podrobnější informace o studiu magisterského oboru Všeobecné lékařství, nebo o studiu bakalářských oborů, mají nyní možnost shlédnout videozáznamy přednášek z tohoto dne.

více zde
21. 2. 2014 Univerzitní maraton - Běh o pohár rektora UK 2014

Běh o pohár rektora UK se koná 11. května 2014. Univerzita má rezervováno 20 čísel štafet, protože čísla na maraton jsou již vyprodána. V případě zájmu je možné co nejdříve kontaktovat Martinu Kozákovou (Race Marketing Manager) mobil: 777 746 803 nebo Ing. Pavlínu Dvořákovou mobil: 725 337 829.

více zde
17. 2. 2014 Informace o placených kurzech cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2013/14

Pro letní semestr akademického roku 2013/14 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, English Medical Terminology – s rodilým mluvčím, Angličtinu pro pokročilé - přípravu na mezinárodní zkoušku FCE, zkouška není součástí kurzu. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 27. února 2014. Počet studentů ve skupině: minim. 5, maxim. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč / 1 semestr.

více zde
archiv aktualit