Aktuality

30. 1. 2015 Informace o placených kurzech cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2014/15

Pro letní semestr akademického roku 2014/15 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 25. února 2015. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

více zde
21. 1. 2015 Pozvánka na semináře IPSC o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://www.cuni.cz/UK-4082.html

více zde
14. 1. 2015 Bolzanovu cenu získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

Bolzanovu cenu v lékařské kategorii získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. – odborný asistent III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za disertační doktorskou práci: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Více informací o 21. ročníku (2013–2014) Bolzanovy ceny na stránkách univerzity a fotografie spolu s videoreportáží naleznete na stránkách univerzitního časopisu iForum.

více zde
14. 1. 2015 Cena Bedřicha Hrozného 2015

Jako každý rok vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy v Praze Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, udělovanou za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

více zde
13. 1. 2015 Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyty

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty* Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016, které se bude konat 18. března 2015 od 14:30 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).

více zde
12. 1. 2015 3. lékařská fakulta na vlastní oči

Den otevřených dveří, uspořádaný 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v pátek 9. ledna 2015 navštívilo několik stovek zájemců o studium na škole, kterou v posledních letech řadí prestižní žebříček Hospodářských novin do čela medicínských fakult v České republice. Fakultu představil nejprve její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Spolu s ním studijní programy uvedli proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, jeho zástupkyně PhDr. Hana Svobodová a předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Pohled studentů pak představili Lucie Olivová za Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny a Kateřina Šubrtová za sdružení studentů 3. LF UK Trimed.

více zde
22. 12. 2014 Studentská vědecká konference 3. LF UK 2015

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o změnách v organizaci Studentské vědecké konference oproti předchozím letům. Konference se bude konat v úterý 19. května 2015. Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o SVA bude v letošním roce kromě přednášek zařazena i posterová sekce. Podrobné informace o SVK 2015 naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/svk/2015/index.html

více zde
11. 12. 2014 Pozvánka na schůzky pro zájemce o výjezd Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016 (vč. zájemců o opakovaný výjezd)

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+, které se budou konat 12. ledna 2015 od 15:00 hod. a 25. února 2015 od 15:45 hod. v Jelínkově posluchárně (3. LF, 3. patro). Na schůzkách získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2015/2016. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

více zde
10. 12. 2014 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014

V souvislosti s vyhlášením Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014 připravuje Univerzita Karlova seznam monografií, které navrhne na cenu. Žádáme proto autory, kteří v roce 2014 vydali v ČR monografii a nenahlásili ji do systému OBD 3.LF, aby tak neprodleně učinili. Záznam je možno vložit buď přímo do systému OBD 3.LF nebo zaslat na mail vladimir.musil@lf3.cuni.cz nejpozději do 15.12.2014. Monografii také dodejte fyzicky PhDr. Vladimíru Musilovi nebo PhDr. Martině Hábové do SVI 3. LF UK.

více zde
8. 12. 2014 Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

více zde
3. 12. 2014 Prof. Miloslav Kršiak obdržel Heverochovu medaili

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu. Kritérium je věk minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.

více zde
3. 12. 2014 Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.

více zde
26. 11. 2014 Zpráva z Vědecké konference studentů lékařských fakult ČR 2014

Ve dnech 20. - 21. 11. 2014 se na Lékařské fakultě v Hradci Králové konala Vědecké konference studentů lékařských fakult České republiky. V rámci konference bylo odprezentováno 29 prací ze všech lékařských fakult ČR: z toho 8 v sekci nelékařských oborů, 10 v teoretické sekci a 11 v klinické sekci. Všichni naši reprezentanti předvedli vynikající výkony. I přes velkou konkurenci máme jednoho z našich reprezentantů opět na pomyslném stupni vítězů. V teoretické sekci se umístil na 2. místě Matěj Patzelt.

více zde
21. 11. 2014 Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů

Dne 22. listopadu 2014 od 10:00 do 17:00 se v budově 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 1) na Královských Vinohradech uskuteční historicky první veletrh práce TRIMED JOB 2014. Veletrh pořádá studentský spolek 3. lékařské fakulty Trimed pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

více zde
19. 11. 2014 Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

více zde
10. 11. 2014 Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.

více zde
7. 11. 2014 Slavnostní vysazení pamětní lípy

Předseda Akademického senátu 3. LF UK a děkan 3. LF UK u příležitosti 25 let od 17. listopadu 1989 si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní vysazení pamětní lípy v prostoru před budovou fakulty Ruská 87, Praha 10 dne 11. 11. 2014 v 11:11. hod. Akce potrvá do cca 12 hod. Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi spolupracovníky. Malé pohoštění po zasazení stromu bude připraveno v prostoru před Syllabovou posluchárnou.

více zde
4. 11. 2014 3. lékařská fakulta na největším festivalu vědy a techniky v České republice

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata významná medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotické onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění –se festivalu „Dotkni se vědy“ účastní 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, opakovaně nejlépe hodnocená medicínská vysoká škola v České republice (žebříček Hospodářských novin). 3. lékařská fakulta se představí výstavou v samém centru festivalu v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě 3 ve dnech 8. a 9. listopadu, jejíž součástí budou přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D a MUDr. Viktora Kočky, Ph.D a epidemiologa doc. MUDr. Alexander Martin Čelka, CSc. Návštěvníci si kromě expozice s interaktivními prvky budou moci shlédnout hrané i dokumentární filmy s lékařskou tematikou a divadelní skeč studentů fakulty.

více zde
4. 11. 2014 ebrary Academic Complete - elektronické knihy

ebrary Academic Complete - kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru, je dostupná pro UK. Jedná se o polytematickou kolekci odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další). Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, lékařství, informační technologie, inženýrství a technologie, sociální vědy, pedagogika.

více zde
4. 11. 2014 23. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE - 4. 12. 2014 MUDr. Zmrhal - koordinátor konference

Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty a ředitele FN
Datum konání: čtvrtek 4.12.2014
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague - Kongresový sál Nadir, Freyova 33, Praha 9
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2014.html

více zde
archiv aktualit