Aktuality

25. 2. 2015 Reprezentační ples 3. lékařské fakulty 2015

Letošní 17. Reprezentační ples se uskuteční v pátek 6. března 2015 od 19:00 hodin v budově Národního domu na Vinohradech. Na plese vystoupí taneční orchestr Brand New Band, Beatles & John Lennon revival kapela Professor a cimbálovka Muzička. Dále Vás čeká vyhlášení Syllabovy křídy (nezapomeňte hlasovat), studentská taneční vystoupení, vystoupení pěveckého sboru A Patella a samozřejmě bohatá tombola. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

více zde
5. 3. 2015 Reprezentační ples UK

Ples se koná dne 14.března 2015 od 20 hod. v paláci na Žofíně.

více zde
17. 2. 2015 GA ČR - Veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů 2016

Grantová agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČ: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky, v souladu s dalšími právními předpisy České republiky a s předpisy a pravidly Evropské unie upravujícími státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a s cílem podporovat provádění základního výzkumu v České republice,

více zde
10. 2. 2015 Nadační fond NEURON vyhlásil soutěž pro mladé vědce do 40 let

I letos byly vyhlášeny NEURON IMPULSY 2015, jejichž cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Cílovou skupinou jsou mladí vědci působící v České republice a úspěšní čeští vědci, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum. Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let, který má české státní občanství. Žádosti je nutné podat do nadačního fondu do 31.3. 2015, z toho důvodu je stanoven termín na odevzdání návrhů na fakultu NEJPOZDĚJI do 16. 3. 2015 k rukám paní Kateřiny Sojkové. Další informace jsou na http://impuls.nfneuron.cz

více zde
10. 2. 2015 Vita Nostra Revue 4/2014

Poslední Vita nostra revue roku 2014 se vrací k podzimním připomínkám dvojitého jubilea 17. listopadu. Přináší projevy rektora UK T. Zimy a předsedy Hlávkovy Nadace V. Pavlíčka na slavnosti v Karolinu, informuje o shromáždění na Albertově za účasti čtyř prezidentů a v ukázkách z knihy Truchlivé vzpomínky na rok 1939 pak vysvětluje okolnosti a význam vzniku Mezinárodního dne studentstva. Návrat svobody před 25 lety reflektuje také anketa o pravdě a lásce stejně jako proslov děkana prof. Anděla k novým doktorandům. Dočtete se rovněž o tom, jak před 3. LF UK studenti zasadili a poté pan děkan zalil Lípu svobody a kdo dostal pamětní listy. Z dalších materiálů upozorňujeme ještě na zprávy o volbách na fakultě, o studentské konferenci o stárnutí a o vědeckém setkání na Blatné. Bez povšimnutí byste neměli nechat ani příspěvek prorektora UK prof. J. Konvalinky o vědě, pavědě a optimismu, ani dvě zajímavé přednášky – M. Váchy o hodnotách ve výuce mediků a J. Veise o přetržitosti českých dějin.

více zde
2. 2. 2015 Cena Neuron Prima ZOOM: 100 000 korun pro nejlepší vědecké video

Výzva k soutěži o Cenu Neuron a Prima Zoom 2015 – za nejlepší vědecké video. Uzávěrka pro přihlašování videí je 28. února 2015. Soutěžní videa je možné nahrávat od 27. ledna do 28. února 2015 na adrese http://neuron.zoom.iprima.cz. Případné účastníky prosíme o zaslání oznámení účasti v soutěži na odd. administrativy vědy a výzkumu na e-mail jana.skalova@lf3.cuni.cz.

více zde
2. 2. 2015 Cena MUDr. Jana Bureše za rok 2014

Cenu uděluje Alzheimer nadační fond za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítěz soutěže bude odměněn částkou 30 000 Kč. Uchazeče prosíme o přihlášení do 25.03.2015 přes oddělení Administrativy vědy a výzkumu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na e-mail jana.skalova@lf3.cuni.cz. Podrobné informace o soutěži a podmínky naleznete v detailu aktuality.

více zde
2. 2. 2015 Vyhlášení soutěže o účast na konferenci AAIC 2015, Washington

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50.000 Kč na konferenci Alzheimer's Association International Conference 2015, která se koná ve Washingtonu ve dnech 18. 7. – 23. 7. 2015. Podpora je určena registrovaným účastníkům, kteří budou na konferenci aktivně prezentovat formou posteru či ústního sdělení. Uchazeče prosíme o přihlášení do 22. 04. 2015 přes oddělení Administrativy vědy a výzkumu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na e-mail jana.skalova@lf3.cuni.cz. Podrobné informace o soutěži a podmínky k přihlašování naleznete v detailu aktuality.

více zde
30. 1. 2015 7. mezinárodní kongres studentů medicíny v Košicích 2015

Mezinárodní kongres studentů medicíny v Košicích 2015 přivítá studenty, mladé lékaře a vědce z celého světa na Slovensku 24. - 26. června 2015. ISMCK 2015 pokračuje v tradici a tento ročník bude už jeho 7. pokračováním. Kongres je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Lékařskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Spolkem mediků města Košice a EDUMED n.o. Registrace probíhá na http://www.ismck.com. Termín pro přihlášení abstraktu je do 1. 3. 2015. Termín pro pasivní registrace je do 30. 5. 2015

více zde
30. 1. 2015 Newsletter IPSC UK č. 1 2015

Tak jako každý rok i tento rok IPSC UK chystá pro studenty řadu novinek i zajímavých akcí a byla by jistě škoda se o ně s Vámi nepodělit. IPSC UK proto začlo vydávat newsletter, jehož prostřednictvím Vás bude pravidelně informovat o všech zajímavých aktivitách, kterým se věnuje, akcích, které připravují, či důležitých událostech univerzitního dění. Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK si můžete přečíst na http://www.cuni.cz/UK-1684-version1-newsletter_ipsc_20151.pdf

více zde
30. 1. 2015 Informace o placených kurzech cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2014/15

Pro letní semestr akademického roku 2014/15 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 25. února 2015. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

více zde
21. 1. 2015 Pozvánka na semináře IPSC o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://www.cuni.cz/UK-4082.html

více zde
14. 1. 2015 Bolzanovu cenu získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

Bolzanovu cenu v lékařské kategorii získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. – odborný asistent III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za disertační doktorskou práci: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Více informací o 21. ročníku (2013–2014) Bolzanovy ceny na stránkách univerzity a fotografie spolu s videoreportáží naleznete na stránkách univerzitního časopisu iForum.

více zde
13. 1. 2015 Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyty

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty* Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016, které se bude konat 18. března 2015 od 14:30 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).

více zde
12. 1. 2015 3. lékařská fakulta na vlastní oči

Den otevřených dveří, uspořádaný 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v pátek 9. ledna 2015 navštívilo několik stovek zájemců o studium na škole, kterou v posledních letech řadí prestižní žebříček Hospodářských novin do čela medicínských fakult v České republice. Fakultu představil nejprve její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Spolu s ním studijní programy uvedli proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, jeho zástupkyně PhDr. Hana Svobodová a předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Pohled studentů pak představili Lucie Olivová za Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny a Kateřina Šubrtová za sdružení studentů 3. LF UK Trimed.

více zde
22. 12. 2014 Studentská vědecká konference 3. LF UK 2015

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o změnách v organizaci Studentské vědecké konference oproti předchozím letům. Konference se bude konat v úterý 19. května 2015. Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o SVA bude v letošním roce kromě přednášek zařazena i posterová sekce. Podrobné informace o SVK 2015 naleznete na adrese http://www.lf3.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/svk/2015/index.html

více zde
10. 12. 2014 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014

V souvislosti s vyhlášením Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014 připravuje Univerzita Karlova seznam monografií, které navrhne na cenu. Žádáme proto autory, kteří v roce 2014 vydali v ČR monografii a nenahlásili ji do systému OBD 3.LF, aby tak neprodleně učinili. Záznam je možno vložit buď přímo do systému OBD 3.LF nebo zaslat na mail vladimir.musil@lf3.cuni.cz nejpozději do 15.12.2014. Monografii také dodejte fyzicky PhDr. Vladimíru Musilovi nebo PhDr. Martině Hábové do SVI 3. LF UK.

více zde
8. 12. 2014 Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

více zde
3. 12. 2014 Prof. Miloslav Kršiak obdržel Heverochovu medaili

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu. Kritérium je věk minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.

více zde
3. 12. 2014 Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.

více zde
archiv aktualit