Aktuality

17. 4. 2014 Ubytování na Hlávkově koleji

Podobně jako v minulých letech mají studenti možnost podat si žádost o ubytování na Hlávkově koleji. Pro Univerzitu Karlovu je v tomto roce na této koleji vyhrazeno 60 míst. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dosahují výborných studijních, nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nejsou podnikateli a nemají byt v Praze.

více zde
17. 4. 2014 Pozvánka na výběrové řízení Erasmus+ 2. kolo

Dne 28.5.2014 ve 13.00 v místnosti č. 336 se bude konat 2. kolo výběrového řízení na obsazení studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2014-2015. Informace na lince 2201 nebo v kanceláři ERASMU - číslo dveří 205, Naďa Řezáčová.

více zde
11. 4. 2014 Prodloužení termínu odevzdání abstrakt na SVK 2014

Rádi bychom Vás informovali, že datum pro odevzdání abstrakt bylo prodlouženo do 20.4.2014. Tento termín již nebude prodloužen, proto odešlete svá abstrakta včas! Fakultní studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat dne 27. května 2014. Zahájení bude v 9 hodin v Syllabově posluchárně. Dovolujeme si upozornit všechny zájemce o aktivní účast a především studenty, kteří si vybrali studentskou vědeckou aktivitu místo povinně volitelných kurzů, aby do 20. dubna 2014 vyplnili elektronickou přihlášku na webových stránkách spolku studentů TRIMED. Dále si dovolujeme upozornit na maximální možný rozsah abstrakt přednášky – 1 normostrana s možností přílohy, také rozsahu 1 stránky. Vzorová abstrakta jsou dostupná spolu s přihlašovacím formulářem. Čestnou úvodní přednášku s názvem "Náš vnitřní čas" přednese paní profesorka Helena Illnerová, bývalá předsedkyně AV ČR a světová odbornice na biologické rytmy.

více zde
10. 4. 2014 Zkušební přístup do databáze Derwent Drug File

Do konce dubna 2014 máte možnost testovat databázi Derwent Drug File, která monitoruje 1200 mezinárodních časopisů a materiály z konferencí od roku 1964 po současnost. Každý záznam obsahuje abstrakt článku v angličtině.

více zde
3. 4. 2014 E-knihy nakladatelství Karolinum přístupné kdykoli a odkudkoli

Karolinum jako první český nakladatel šíří od dubna 2014 e-knihy prostřednictvím knihoven UK a dalších univerzit. Nakladatelství Univerzity Karlovy navázalo spolupráci s ebrary, celosvětovým distributorem odborných elektronických monografií.

více zde
3. 4. 2014 Ceny pro studenty 2014 - termín pro podání návrhů kandidátů

Studijní oddělení stanovilo termín pro podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny MŠMT 2014 do 2.5.2014 a pro podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny Josefa Hlávky 2014 do 16.5.2014. Návrhy se všemi náležitostmi se předkládají ve dvou vyhotoveních. Podrobnější informace naleznete v detailu aktuality.

více zde
2. 4. 2014 Soutěž CESNET pro studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.)

Sdružení CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů do 35 let. Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na www.cesnet.cz/soutez. Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci napříč různými vědními obory. Návrhy zasílejte na oddělení Vědy a Výzkumu k rukám paní Alinčové nebo pana Chlapce do 16.4.2014.

více zde
2. 4. 2014 Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014

Přihlášky předávejte na oddělení Vědy a Výzkumu k rukám paní Alinčové nebo pana Chlapce do 16.4.2014. Statut a ceny jsou k dispozici na stránkách http://eagri.cz

více zde
26. 3. 2014 Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého 2014 je projekt iForum

Mezinárodní redakce online časopisu UK iForum sestavená z velké části z univerzitních Erasmus studentů obdržela 1. místo v národním kole soutěže European Charlemagne Youth Prize pro projekty mladých Evropanů do 30 let. Aktuální články univerzitních studentů naleznete na http://iforumeng.cuni.cz

více zde
25. 3. 2014 Konec podpory operačního systému MS Windows XP

Dne 8.4.2014 bude ze strany výrobce ukončena podpora operačního systému MS Widnows XP (více viz http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/end-support-help). Žádám proto všechny uživatele tohoto operačního systému z řad zaměstnanců fakulty aby neprodleně kontaktovali výpočetní středisko 3. LF UK na emailu vypocetni@lf3.cuni.cz nebo na telefonu 267 102 253.

více zde
12. 3. 2014 Excelent Kolej roku 2014: Hlasuj a dostaň svou kolej do finále!

Letní semestr na vysokých školách se i letos nese ve znamení boje o nejlepší kolejní kampus v České republice. Čtvrtý ročník soutěže pořádané magazínem Studenta.cz přináší několik změn v pravidlech, které směřují k těsnějšímu a napínavějšímu finále. Podpoř svoji kolej a vyhraj 8000 Excelentů a 3000 baget Simply Fresh! Hlasovat můžeš už teď na www.KolejRoku.cz.

více zde
6. 3. 2014 Výtvarná soutěž ke Světovému dni bez tabáku (31.5.)

Poradna pro odvykání kouření při 3. lékařské fakultě UK v Praze vyhlašuje studentskou výtvarnou soutěž ke Světovému dni bez tabáku na téma “Motivace studentů lékařských fakult a pracovníků ve zdravotnictví k nekuřáctví“. Soutěž je určena všem zájemcům z řad studentů a zaměstnanců 3. LF UK v Praze. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu, která bude předána v den vernisáže výtvarné soutěže dne 28.5.2014. Soutěžní práce musí být předány organizátorům nejpozději do 15. května 2014, a to v „papírovém“ provedení (nikoliv elektronicky).

více zde
27. 2. 2014 Videozáznam ze dne otevřených dveří na 3. LF UK, dne 10.1.2014

Zájemci o studium na 3. LF UK, kteří se nemohli osobně dostavit na den otevřených dveří dne 10.1.2014, a mají nadále zájem se dozvědět podrobnější informace o studiu magisterského oboru Všeobecné lékařství, nebo o studiu bakalářských oborů, mají nyní možnost shlédnout videozáznamy přednášek z tohoto dne.

více zde
21. 2. 2014 Univerzitní maraton - Běh o pohár rektora UK 2014

Běh o pohár rektora UK se koná 11. května 2014. Univerzita má rezervováno 20 čísel štafet, protože čísla na maraton jsou již vyprodána. V případě zájmu je možné co nejdříve kontaktovat Martinu Kozákovou (Race Marketing Manager) mobil: 777 746 803 nebo Ing. Pavlínu Dvořákovou mobil: 725 337 829.

více zde
17. 2. 2014 Informace o placených kurzech cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2013/14

Pro letní semestr akademického roku 2013/14 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, English Medical Terminology – s rodilým mluvčím, Angličtinu pro pokročilé - přípravu na mezinárodní zkoušku FCE, zkouška není součástí kurzu. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 27. února 2014. Počet studentů ve skupině: minim. 5, maxim. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč / 1 semestr.

více zde
11. 2. 2014 Velké semináře interních oborů - letní semestr 2013/2014

Velké semináře interních oborů se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

více zde
11. 2. 2014 Vita Nostra Revue 4/2013

Podobně jako neštěstí ani nemoci nechodí po horách, ale po lidech, redaktorky nevyjímaje, a proto Vita nostra revue 2013/4 vyšla až v prvních týdnech roku 2014. Za zpoždění se redakce omlouvá, ale zato nabízí pestré čtení. Velká část materiálů se týká podzimních oslav 60. výročí 3. LF – a to od zpravodajství přes bilanční projevy děkana prof. Anděla a předsedy Akademického senátu Mgr. Váchy až po ukázky z jubilejního almanachu QBFFFS se vzpomínkami a medailonky některých významných vinohradských osobností. Dále náš čtvrtletník uveřejňuje seznam nových bakalářů a také nejlepší abstrakte z celostátní SVK lékařských fakult. Některé materiály inspirovala změna letopočtu, a tak např. časopis vyjmenovává, co se povedlo v českém zdravotnictví. Obecněji zaměřené jsou pak komentáře v kapitole Res publica - jejich obsah naznačují titulky: „Rok na dně, vyhlídky nejisté“ (J. Pehe), „Opravovat, nebo povolat vůdce?“ (P. Pithart), „Vzdávám se svých práv…“ (V. Dvořáková), „Necháme si líbit svinstvo? Je to boj o směřování státu“ (M. C. Putna)

více zde
29. 1. 2014 Změna kvalifikačních podmínek pro mobility studentů v rámci nově vznikajícího programu Erasmus+

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili se změnou některých kvalifikačních podmínek pro mobility studentů v rámci nově vznikajícího programu Erasmus+, které oznámila Evropská komise prostřednictvím pravidel výzvy tohoto programu na počátku ledna 2014. Podrobnosti o hlavních změnách naleznete v detailu aktuality.

více zde
18. 12. 2013 Informace z Akademického senátu 3. LF UK

Akademický senát 3. LF UK zvolil pod vedením MUDr. Aleny Doubkové, CSc. (předsedkyně volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2013 až 2016) na svém 1. jednání dne 10. prosince 2013 za předsedu pana Mgr. Marka Váchu, Ph.D. Senátoři pak pod jeho řízením Akademického senátu 3. LF UK zvolili za místopředsedy: Doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., přednostu Kliniky dětí a dorostu – za pedagogickou komoru a Jakuba Štefelu, studenta 5. ročníku všeobecného lékařství – za studentskou komoru.

více zde
13. 12. 2013 Pracovníci Ústavu výživy získali cenu Technologické agentury České republiky

Cenu Technologické agentury České republiky v kategorii řešení pro kvalitu života získalo výzkumné společenství složené z pracovníků Bohušovické mlékárny, 3. lékařské fakulty UK a Výzkumného ústavu mlékárenského MIlcom za výzkum a vývoj nových receptur a nových technologií pro zvláštní lékařské účely (projekt č. TA 01010765). Cenu převzal za fakultní řešitele jeden z členů řešitelského týmu prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. dne 4. 12. 2013 na slavnostním večeru Technologické agentury ČR v Národním muzeu v Praze.

více zde
archiv aktualit