Aktuality

17. 10. 2014 Volba zástupců fakulty do AS UK na volební období 2015-2018

Volba zástupců fakulty z řad akademických pracovníků a z řad studentů do Akademického senátu Univerzity Karlovy je vyhlášena Akademickým senátem 3. LF UK na 12. a 13. listopadu. Návrhy kandidátů můžete již nyní vhazovat do volebních uren umístěných v přízemí v hale děkanátu, kde najdete i kandidátní lístky k vyplnění. Návrhy můžete podávat do 5. listopadu 2014.

více zde
17. 10. 2014 Volby zástupců fakulty do Rady vysokých škol

Dovolujeme si upozornit, že návrh kandidátů z řad akademických pracovníků na zástupce 3. lékařské fakulty UK do Rady vysokých škol a z řad studentů do Studentské komory Rady vysokých škol trvá už pouze do 20. října včetně – návrhy zasílejte na e-mailovou adresu tajemnice Akademického senátu 3. LF UK ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz (nejlépe po předchozím projednání s navrhovaným).

více zde
16. 10. 2014 Vyhlášení soutěže o účast na konferenci ADPD 2015

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50 000Kč na konferenci AD/PD 2015 - The Alzheimer's & Parkinson's Conference, která se koná ve dnech 18. - 22.3. 2015 ve Nice ve Francii. Alzheimer NF hradí kongresový poplatek, ubytování a letenku. Podpora se týká mladých autorů do 40 let, kteří se konference zúčastní aktivně formou ústního nebo posterového sdělení.

více zde
16. 10. 2014 Eppendorf Award for Young European lnvestigators 2015

Until 15 January 2015, young researchers working in Europe who are not older than 35 years are invited to apply for the Eppendorf Award for Young European lnvestigators. This highly prestigious prize acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

více zde
14. 10. 2014 FSV UK hledá heslo a motiv pro své žezlo

Cílem soutěže je pojmenovat jednotící rámec oborů pěstovaných na fakultě a nabídnout stručné, obecné a jednoduché vyjádření podstaty činnosti FSV UK, které získá svůj obraz ve fakultním žezlu. FSV UK se hlásí k vzdělávací i vědecké tradici Univerzity Karlovy – žezlo by mělo navazovat na soubor univerzitních insignií a zároveň vystihovat charakter Fakulty sociálních věd jako moderní, dynamické vzdělávací instituce a symbolizovat obory zde pěstované. Soutěžte o 44 tisíc Kč.

více zde
10. 10. 2014 Očkování proti chřipce pro studenty 3. LF UK zdarma

Z rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK je v akademickém roce 2014/2015 očkování proti chřipce zdarma pro všechny studenty 3. LF UK. Očkování probíhá v měsíci říjnu až listopadu na Klinice pracovního a cestovního lékařství (Pavilon I) denně v ordinační hodiny. Kontakt: prim. MUDr. J. Malinová. Pro bližší informace je možné volat na tel.: 267 162 685 nebo objednání na www.objednavky.fnkv.cz. Význam očkování u lékařů/studentů spočívá nejen ve vlastní ochraně před vážnými komplikacemi chřipky, ale zejména v ochraně pacientů se závažným onemocněním.

více zde
8. 10. 2014 Volby do Rady vysokých škol

Děkan 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. se obracejí na všechny členy Akademické obce 3. lékařské fakulty UK, aby do 20. října (včetně) zasílali na adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz návrhy kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol (z řad pedagogů) a návrhy kandidátů za zástupce fakulty do Studentské komory Rady vysokých škol (z řad studentů).

více zde
8. 10. 2014 Den pro zdraví a energetiku - 10. ročník Drakiády v Praze Libuši

Tento podzim, při příležitosti 10. ročníku drakiády pořádané městskou částí Praha-Libuš, se studenti MEDVIETu z 3. LF UK, tentokrát za podpory vietnamských kolegů z 1. LF UK, opět podíleli na rozšiřování povědomí o zdravém životním stylu a prevenci nemocí mezi spoluobčany. Drakiáda totiž měla podtitul Den pro zdraví a energetiku. Studenti zde poučovali o tom jak správně provádět neodkladnou resuscitaci a to jak dospělého, tak kojence. Dále nabízeli různá fyziologická měření, klasické měření tlaku, orientační měření procenta tuku v těle a kontrolní měření zraku. Akce byla cílená na děti a jejich rodičovský doprovod. Jako bonus dětem MEDVIET za správně zodpovězenou otázku nabídl některou z drobných hraček, děti měly s nápovědou uhádnout objekt - stehenní kost. Mimochodem, i MEDVIET pouštěl svého vlastního draka.

více zde
6. 10. 2014 Vyzkoušejte - Thieme Teaching Assistant Anatomy

Pro 3. LF UK byl aktivován zkušební přístup do databáze Thieme Teaching Assistant Anatomy. Tento zdroj můžete testovat až do do 7. 11. 2014.

více zde
2. 10. 2014 Pozvánka na semináře IPSC o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://www.cuni.cz/UK-4082.html Za kancelář ERASMUS+ M. Bendová

více zde
23. 9. 2014 Přijďte si popovídat o vědě do kavárny na 18. kladenské Science Café

Navštivte diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství, a to ve středu 15 . 10. 2014 od 19 hodin v kavárně Bez Konce (v Divadle Lampion). Diskuse bude tentokrát na téma Tajemství buňky, aneb mitochondrie – paraziti, bez kterých nemůžeme žít. Večerem Vás budou provázet MUDr. Jan Trnka z Ústavu biochemie 3. LF UK.

více zde
23. 9. 2014 Vyhlášení voleb do AS UK na volební období 2015-2018

Akademický senát 3. LF UK stanovil hlasováním per rollam konaném ve dnech 11. září až 19. září 2014 v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK termín konání voleb do Akademického senátu UK na dny 12. a 13. listopadu 2014.

více zde
19. 9. 2014 Zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti pro profesora Petra Widimského

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel na posledním výročním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Barceloně nejvyšší ocenění této společnosti – zlatou medaili. Získal ji spolu s jedním z nejproslulejších světových kardiochirurgů prof. A. Carpentierem z Hôspital Européen Georges Pompidou v Paříži, který je „otcem“ umělých biologických chlopní (např. Carpentierovy-Edwardsovy protézy, Carpentierova prstence pro plastiku mitrální chlopně aj.) a dále s faktickým zakladatelem randomizovaných studií ve světě profesorem sirem R. Collinsem z Univerzity v Oxfordu.

více zde
19. 9. 2014 Přebalovací pult na 3. LF rodičům nově k dispozici

Dobrá zpráva pro rodiče kojenců: 3. lékařská fakulta má přebalovací pult! Na vlastní oči se o tom můžete přesvědčit v západním křídle druhého nadzemního poschodí budovy děkanátu Ruská 87 na dámském WC. Tatínkům je sem vstup v případě potřeby povolen.

více zde
18. 9. 2014 Vyzkoušejte si osobní přístup k psychologickým knihám od APA

do konce září 2014 je k dispozici na osobní vyzkoušení databáze PsycBOOKS on OvidSP Tato databáze patří mezi stěžejní informační zdroje pro psychologii a příbuzné obory: psychiatrii, sociologii a sociální práci.

více zde
17. 9. 2014 Vyhlášen 17. ročník Ceny Wernera von Siemense

Společnost Siemens Česká republika vyhlašuje již 17. ročník Ceny Wernera von Siemense, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Tradiční soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga vzniká za významné spolupráce a partnerství s Akademií věd ČR, s Českou konferencí rektorů, s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Univerzitou Karlovou. I letos jsou nejvyšší představitelé těchto institucí garanty jednotlivých kategorií a předsedy příslušných porot. V letošním ročníku čeká účastníky, lépe řečeno účastnice, jedna novinka – z přihlášených prací, jejichž autorkami jsou ženy, vybere porota pod vedením rektora VUT Brno, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., tu nejlepší a její autorka získá finanční odměnu.

více zde
11. 9. 2014 Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže o udělení projektů v tematických okruzích na rok 2015

Na základě výsledků hodnocení předložených žádostí v rámci vnitřní soutěže o udělení projektů v tematických okruzích pro rok 2015 vyhlašuji výsledky této soutěže. Do vnitřní soutěže bylo přijato celkem 15 Žádostí o udělení projektu v celkovém objemu 12 458 tis. Kč. V rámci disponibilních prostředků stanovených RUK ve výši 1 200 tis. Kč bude financováno 7 projektů dle uvedeného přehledu.

více zde
10. 9. 2014 Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo. Co je Ebola, jak se přenáší a co dělat po návratu z rizikové oblasti? To se dozvíte z dopisu Hlavního hygienika ČR.

více zde
10. 9. 2014 Informace o placených kurzech cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2014/15

Pro zimní semestr akademického roku 2014/15 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu pro mírně až středně pokročilé, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. V případě zájmu o další jazyky se obraťte na níže uvedené kontakty do 8.10.2014. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

více zde
8. 9. 2014 Spuštění registrace do Klubu Alumni UK

Univerzita Karlova spustila registraci do Klubu Alumni UK a výdej průkazů, díky kterým mohou členové Klubu Alumni uplatňovat veškeré benefity. Hlavním posláním Klubu Alumni UK je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem svým členům z řad absolventů Univerzity Karlovy. Klub Alumni je tedy určen právě vám – vám, kteří jste si Univerzitu Karlovu zvolili za svou a strávili na ní několik let náročným studiem oboru, do jehož problematiky jste toužili proniknout. Členství v klubu je otevřené všem absolventům Univerzity Karlovy. Svým členům klub umožňuje účast na odborných přednáškách a seminářích i významných akcích UK. Klub rovněž organizuje mnohé společenské události – zejména červnovou zahradní slavnost či vánoční setkání – a v neposlední řadě pak v rámci členské karty nabízí i mnohé další výhody.

více zde
archiv aktualit