Aktuality

16. 12. 2014 Úřední hodiny Studijního oddělení o vánočních svátcích

Úřední hodiny Studijního oddělení v období vánočních svátků (od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015) se mění následovně: 22. 12. 2014: 7:30 - 12:00, 23. 12. 2014 7:30 - 12:00 (změna), 24. 12. - 26. 12. 2014: zavřeno (svátek), 29. 12. 2014: 7:30 - 12:00, 30. 12. 2014: 13:00 - 15:30, 31. 12. 2014: 7:30 - 12:00 (změna), 1. 1. 2015: zavřeno (svátek), 2. 1. 2015: 7:30 - 12:00.

více zde
16. 12. 2014 Den otevřených dveří 2015

Dne 9.1.2015 se od 14:00 koná na 3.lékařské fakultě (Ruská 87, Praha 10) Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní. Uchazečům o bakalářské studium je určena Jonášova posluchárna, zájemcům o magisterské studium Syllabova posluchárna (obě v přízemí hlavní budovy fakulty).

více zde
11. 12. 2014 Pozvánka na schůzky pro zájemce o výjezd Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016 (vč. zájemců o opakovaný výjezd)

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+, které se budou konat 12. ledna 2015 od 15:00 hod. a 25. února 2015 od 15:45 hod. v Jelínkově posluchárně (3. LF, 3. patro). Na schůzkách získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2015/2016. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

více zde
10. 12. 2014 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014

V souvislosti s vyhlášením Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2014 připravuje Univerzita Karlova seznam monografií, které navrhne na cenu. Žádáme proto autory, kteří v roce 2014 vydali v ČR monografii a nenahlásili ji do systému OBD 3.LF, aby tak neprodleně učinili. Záznam je možno vložit buď přímo do systému OBD 3.LF nebo zaslat na mail vladimir.musil@lf3.cuni.cz nejpozději do 15.12.2014. Monografii také dodejte fyzicky PhDr. Vladimíru Musilovi nebo PhDr. Martině Hábové do SVI 3. LF UK.

více zde
9. 12. 2014 Biologie lásky - přijďte si popovídat o vědě do kavárny na 20. kladenské Science Café

Navštivte diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství, a to ve středu 7. 1. 2015 od 19 hodin v salonku pohostinství Pod Vobrazem (Čs. armády 1945, Kladno). Diskuse bude tentokrát na téma Biologie lásky a večerem Vás bude provázet Mgr Marek Vácha, Ph.D. Vybíráme si partnery skutečně na základě svobodné vůle? Proč kladou na tělesný vzhled u partnera vetší důraz muži než ženy? A proč mnohým párům nevadí velké věkové rozdíly?

více zde
8. 12. 2014 Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

více zde
3. 12. 2014 Prof. Miloslav Kršiak obdržel Heverochovu medaili

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu. Kritérium je věk minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.

více zde
3. 12. 2014 Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.

více zde
26. 11. 2014 Zpráva z Vědecké konference studentů lékařských fakult ČR 2014

Ve dnech 20. - 21. 11. 2014 se na Lékařské fakultě v Hradci Králové konala Vědecké konference studentů lékařských fakult České republiky. V rámci konference bylo odprezentováno 29 prací ze všech lékařských fakult ČR: z toho 8 v sekci nelékařských oborů, 10 v teoretické sekci a 11 v klinické sekci. Všichni naši reprezentanti předvedli vynikající výkony. I přes velkou konkurenci máme jednoho z našich reprezentantů opět na pomyslném stupni vítězů. V teoretické sekci se umístil na 2. místě Matěj Patzelt.

více zde
21. 11. 2014 Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů

Dne 22. listopadu 2014 od 10:00 do 17:00 se v budově 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 1) na Královských Vinohradech uskuteční historicky první veletrh práce TRIMED JOB 2014. Veletrh pořádá studentský spolek 3. lékařské fakulty Trimed pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

více zde
19. 11. 2014 Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

více zde
10. 11. 2014 Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.

více zde
7. 11. 2014 Slavnostní vysazení pamětní lípy

Předseda Akademického senátu 3. LF UK a děkan 3. LF UK u příležitosti 25 let od 17. listopadu 1989 si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní vysazení pamětní lípy v prostoru před budovou fakulty Ruská 87, Praha 10 dne 11. 11. 2014 v 11:11. hod. Akce potrvá do cca 12 hod. Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi spolupracovníky. Malé pohoštění po zasazení stromu bude připraveno v prostoru před Syllabovou posluchárnou.

více zde
4. 11. 2014 3. lékařská fakulta na největším festivalu vědy a techniky v České republice

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata významná medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotické onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění –se festivalu „Dotkni se vědy“ účastní 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, opakovaně nejlépe hodnocená medicínská vysoká škola v České republice (žebříček Hospodářských novin). 3. lékařská fakulta se představí výstavou v samém centru festivalu v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě 3 ve dnech 8. a 9. listopadu, jejíž součástí budou přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D a MUDr. Viktora Kočky, Ph.D a epidemiologa doc. MUDr. Alexander Martin Čelka, CSc. Návštěvníci si kromě expozice s interaktivními prvky budou moci shlédnout hrané i dokumentární filmy s lékařskou tematikou a divadelní skeč studentů fakulty.

více zde
4. 11. 2014 ebrary Academic Complete - elektronické knihy

ebrary Academic Complete - kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru, je dostupná pro UK. Jedná se o polytematickou kolekci odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další). Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, lékařství, informační technologie, inženýrství a technologie, sociální vědy, pedagogika.

více zde
4. 11. 2014 23. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE - 4. 12. 2014 MUDr. Zmrhal - koordinátor konference

Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty a ředitele FN
Datum konání: čtvrtek 4.12.2014
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague - Kongresový sál Nadir, Freyova 33, Praha 9
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2014.html

více zde
29. 10. 2014 Vita Nostra Revue 3/2014

Podzimní VNR 3/2014 se vrací k letním promocím absolventů programu všeobecného lékařství, a to jak seznamem nových lékařů, tak promočními projevy nejen děkana fakulty prof. M. Anděla, ale i absolventů samotných. Sborník věnuje pozornost také těm, kteří jsou v podzimu života, když ve dvou odborných přednáškách (P. Kalvach a Z. Kalvach) upozorňuje na problémy stárnoucích pacientů. Navíc publikuje ukázky z nové knihy Františka Koukolíka „Metuzalém. O stárnutí a stáří“. Autor poukazuje mj. na souvislost mezi počty léčených a uvězněných duševně nemocných (mezititulek „Vize s trhlinami“). Shodou okolností náš sborník vyšel v době, kdy byl ve Žďáru zabit zřejmě schizofreničkou mladý student... Nikoliv náhodou, ale na přání redakce, vznikl článek o jiné mediální kauze; proděkan dr. D. Marx rozebírá okolnosti vraždy pacientky v Rumburku. Tato pochmurná témata doplňují náměty politické (V. Bělohradský, T. Sedláček, J. Veis) a etické (M. Vácha nebo nové desatero papeže Františka). Nezapomněli jsme ani na rozhovory. O tom, co dělají a o čem přemýšlejí se ve VNR svěřují diabetolog prof. M. Kvapil a malíř A. Střížek.

více zde
17. 10. 2014 Volba zástupců fakulty do AS UK na volební období 2015-2018

Volba zástupců fakulty z řad akademických pracovníků a z řad studentů do Akademického senátu Univerzity Karlovy je vyhlášena Akademickým senátem 3. LF UK na 12. a 13. listopadu. Návrhy kandidátů můžete již nyní vhazovat do volebních uren umístěných v přízemí v hale děkanátu, kde najdete i kandidátní lístky k vyplnění. Návrhy můžete podávat do 5. listopadu 2014.

více zde
16. 10. 2014 Vyhlášení soutěže o účast na konferenci ADPD 2015

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50 000Kč na konferenci AD/PD 2015 - The Alzheimer's & Parkinson's Conference, která se koná ve dnech 18. - 22.3. 2015 ve Nice ve Francii. Alzheimer NF hradí kongresový poplatek, ubytování a letenku. Podpora se týká mladých autorů do 40 let, kteří se konference zúčastní aktivně formou ústního nebo posterového sdělení.

více zde
16. 10. 2014 Eppendorf Award for Young European lnvestigators 2015

Until 15 January 2015, young researchers working in Europe who are not older than 35 years are invited to apply for the Eppendorf Award for Young European lnvestigators. This highly prestigious prize acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

více zde
archiv aktualit