Aktuality

21. 11. 2014 Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů

Dne 22. listopadu 2014 od 10:00 do 17:00 se v budově 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 1) na Královských Vinohradech uskuteční historicky první veletrh práce TRIMED JOB 2014. Veletrh pořádá studentský spolek 3. lékařské fakulty Trimed pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

více zde
21. 11. 2014 Otestujte databázi Northern Light Life Sciences Conference Abstracts

Využijte zkušební přístup k databázi posterů Northern Light Life Sciences Conference Abstracts, která je pro 3. LF otevřena do 20. 12. 2014.

více zde
20. 11. 2014 Zkušební přístup do Current Opinicon Collection - plné texty časopisů

Využijte zkušební přístup k plným textům časopisů Lippincott, Williams & Wilkins z kolekce Current Opinion Collection, který je pro 3. LF nastaven do 20.12.2014.

více zde
19. 11. 2014 Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

více zde
18. 11. 2014 Amirsys Imaging Reference Center - zkušební přístup

Do konce listopadu máte možnost bezplatně vyzkoušet Amirsys Imaging Reference Center. Jedná se o rozsáhlý repozitář radiologických snímků nejen pro radiology, ale i pro lékaře v dalších specializacích, kteří se zabývají zobrazovací diagnostikou.

více zde
18. 11. 2014 VI. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2014

Podobně jako v uplynulých letech se i letos bude na fakultě konat studentská konference na téma Výživa, potraviny a zdraví. Konference bude probíhat dne 20. 11. 2014 od 9.00 hod. v budově děkanátu 3. LF UK v Syllabově posluchárně. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. V detailu aktuality je k dispozici program konference.

více zde
10. 11. 2014 Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.

více zde
7. 11. 2014 Slavnostní vysazení pamětní lípy

Předseda Akademického senátu 3. LF UK a děkan 3. LF UK u příležitosti 25 let od 17. listopadu 1989 si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní vysazení pamětní lípy v prostoru před budovou fakulty Ruská 87, Praha 10 dne 11. 11. 2014 v 11:11. hod. Akce potrvá do cca 12 hod. Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi spolupracovníky. Malé pohoštění po zasazení stromu bude připraveno v prostoru před Syllabovou posluchárnou.

více zde
4. 11. 2014 3. lékařská fakulta na největším festivalu vědy a techniky v České republice

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata významná medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotické onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění –se festivalu „Dotkni se vědy“ účastní 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, opakovaně nejlépe hodnocená medicínská vysoká škola v České republice (žebříček Hospodářských novin). 3. lékařská fakulta se představí výstavou v samém centru festivalu v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě 3 ve dnech 8. a 9. listopadu, jejíž součástí budou přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D a MUDr. Viktora Kočky, Ph.D a epidemiologa doc. MUDr. Alexander Martin Čelka, CSc. Návštěvníci si kromě expozice s interaktivními prvky budou moci shlédnout hrané i dokumentární filmy s lékařskou tematikou a divadelní skeč studentů fakulty.

více zde
4. 11. 2014 ebrary Academic Complete - elektronické knihy

ebrary Academic Complete - kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru, je dostupná pro UK. Jedná se o polytematickou kolekci odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další). Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, lékařství, informační technologie, inženýrství a technologie, sociální vědy, pedagogika.

více zde
4. 11. 2014 23. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE - 4. 12. 2014 MUDr. Zmrhal - koordinátor konference

Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty a ředitele FN
Datum konání: čtvrtek 4.12.2014
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague - Kongresový sál Nadir, Freyova 33, Praha 9
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2014.html

více zde
31. 10. 2014 Acland Anatomy - zkušební přístup

Vyzkoušejte si výukový portál Acland Anatomy, Complete 5-Volume Set - testovat můžete až do 23.11.2014

více zde
31. 10. 2014 LWW Health Library

Vyzkoušejte - do 23.11.2014 můžete testovat LWW Health Library: All Collections od Lippincott Williams & Wilkins

více zde
29. 10. 2014 Vita Nostra Revue 3/2014

Podzimní VNR 3/2014 se vrací k letním promocím absolventů programu všeobecného lékařství, a to jak seznamem nových lékařů, tak promočními projevy nejen děkana fakulty prof. M. Anděla, ale i absolventů samotných. Sborník věnuje pozornost také těm, kteří jsou v podzimu života, když ve dvou odborných přednáškách (P. Kalvach a Z. Kalvach) upozorňuje na problémy stárnoucích pacientů. Navíc publikuje ukázky z nové knihy Františka Koukolíka „Metuzalém. O stárnutí a stáří“. Autor poukazuje mj. na souvislost mezi počty léčených a uvězněných duševně nemocných (mezititulek „Vize s trhlinami“). Shodou okolností náš sborník vyšel v době, kdy byl ve Žďáru zabit zřejmě schizofreničkou mladý student... Nikoliv náhodou, ale na přání redakce, vznikl článek o jiné mediální kauze; proděkan dr. D. Marx rozebírá okolnosti vraždy pacientky v Rumburku. Tato pochmurná témata doplňují náměty politické (V. Bělohradský, T. Sedláček, J. Veis) a etické (M. Vácha nebo nové desatero papeže Františka). Nezapomněli jsme ani na rozhovory. O tom, co dělají a o čem přemýšlejí se ve VNR svěřují diabetolog prof. M. Kvapil a malíř A. Střížek.

více zde
17. 10. 2014 Volba zástupců fakulty do AS UK na volební období 2015-2018

Volba zástupců fakulty z řad akademických pracovníků a z řad studentů do Akademického senátu Univerzity Karlovy je vyhlášena Akademickým senátem 3. LF UK na 12. a 13. listopadu. Návrhy kandidátů můžete již nyní vhazovat do volebních uren umístěných v přízemí v hale děkanátu, kde najdete i kandidátní lístky k vyplnění. Návrhy můžete podávat do 5. listopadu 2014.

více zde
16. 10. 2014 Vyhlášení soutěže o účast na konferenci ADPD 2015

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50 000Kč na konferenci AD/PD 2015 - The Alzheimer's & Parkinson's Conference, která se koná ve dnech 18. - 22.3. 2015 ve Nice ve Francii. Alzheimer NF hradí kongresový poplatek, ubytování a letenku. Podpora se týká mladých autorů do 40 let, kteří se konference zúčastní aktivně formou ústního nebo posterového sdělení.

více zde
16. 10. 2014 Eppendorf Award for Young European lnvestigators 2015

Until 15 January 2015, young researchers working in Europe who are not older than 35 years are invited to apply for the Eppendorf Award for Young European lnvestigators. This highly prestigious prize acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

více zde
14. 10. 2014 FSV UK hledá heslo a motiv pro své žezlo

Cílem soutěže je pojmenovat jednotící rámec oborů pěstovaných na fakultě a nabídnout stručné, obecné a jednoduché vyjádření podstaty činnosti FSV UK, které získá svůj obraz ve fakultním žezlu. FSV UK se hlásí k vzdělávací i vědecké tradici Univerzity Karlovy – žezlo by mělo navazovat na soubor univerzitních insignií a zároveň vystihovat charakter Fakulty sociálních věd jako moderní, dynamické vzdělávací instituce a symbolizovat obory zde pěstované. Soutěžte o 44 tisíc Kč.

více zde
10. 10. 2014 Očkování proti chřipce pro studenty 3. LF UK zdarma

Z rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK je v akademickém roce 2014/2015 očkování proti chřipce zdarma pro všechny studenty 3. LF UK. Očkování probíhá v měsíci říjnu až listopadu na Klinice pracovního a cestovního lékařství (Pavilon I) denně v ordinační hodiny. Kontakt: prim. MUDr. J. Malinová. Pro bližší informace je možné volat na tel.: 267 162 685 nebo objednání na www.objednavky.fnkv.cz. Význam očkování u lékařů/studentů spočívá nejen ve vlastní ochraně před vážnými komplikacemi chřipky, ale zejména v ochraně pacientů se závažným onemocněním.

více zde
8. 10. 2014 Den pro zdraví a energetiku - 10. ročník Drakiády v Praze Libuši

Tento podzim, při příležitosti 10. ročníku drakiády pořádané městskou částí Praha-Libuš, se studenti MEDVIETu z 3. LF UK, tentokrát za podpory vietnamských kolegů z 1. LF UK, opět podíleli na rozšiřování povědomí o zdravém životním stylu a prevenci nemocí mezi spoluobčany. Drakiáda totiž měla podtitul Den pro zdraví a energetiku. Studenti zde poučovali o tom jak správně provádět neodkladnou resuscitaci a to jak dospělého, tak kojence. Dále nabízeli různá fyziologická měření, klasické měření tlaku, orientační měření procenta tuku v těle a kontrolní měření zraku. Akce byla cílená na děti a jejich rodičovský doprovod. Jako bonus dětem MEDVIET za správně zodpovězenou otázku nabídl některou z drobných hraček, děti měly s nápovědou uhádnout objekt - stehenní kost. Mimochodem, i MEDVIET pouštěl svého vlastního draka.

více zde
archiv aktualit