Kalendář událostí

Dnes < 2014 > < srpen >
Po Út St Čt Pt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9. 9. 2014 - 12. 9. 2014
Letní škola matematické biologie 2014

15. 9. 2014 - 26. 9. 2014
Zápis do studia

22. 9. 2014 - 22. 9. 2014
Orientační týden UK pro studenty prvních ročníků

24. 9. 2014 - 26. 9. 2014
Genetická konference GSGM 2014

2. 10. 2014
Slavnostní imatrikulace studentů l. ročníků

11. 10. 2014
Den celoživotního vzdělávání na UK

22. 10. 2014
Děkanský den

24. 10. 2014 - 25. 10. 2014
Stárnutí 2014 - Mezioborová studentská věděcká konference

9. 1. 2015
Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na 3. LF UK

3. 4. 2015
Děkanský den

13. 5. 2015
Rektorský den

Aktuality

20. 8. 2014 Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. pro akademický rok 2014/2015

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje Stipendijní program pro akademický rok 2014/2015. Podporováni mohou být studenti 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech všeobecná sestra a radiologický asistent a studenti 5. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Stipendium ve výši až 7 000 Kč/měsíčně je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10. 10. 2014 na adresu Krajské zdravotní, a. s. Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2014.

více zde
20. 8. 2014 Den celoživotního vzdělávání na UK

Univerzita Karlova v Praze vás zve na Den celoživotního vzdělávání na UK pro všechny od 3 do 99 let v historických prostorách Karolina v sobotu 11. 10. 2014, od 9:00 do 16:00 (přednášky / stánky fakult / doprovodný program / dětský koutek). Představíme další vzdělávání učitelů, přípravné, programy, vzdělávání pro cizince, různé typy profesního vzdělávání, zájmové programy, programy pro děti, vzdělávání po síti a další. Vstup zdarma.

více zde
8. 8. 2014 Zkušební přístup do Northern Light Life Sciences Conference Abstracts do 31.8.2014

Do konce srpna 2014 můžete využít bezplatný přístup k Northern Light Life Sciences Conference Abstracts - databázi abstraktů a posterů z konferencí.

více zde
30. 7. 2014 Orientační týden UK pro studenty prvních ročníků

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, stipendiích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší — a teď již i vaší — univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte.

více zde
30. 7. 2014 IF za rok 2013

Dne 30.7.2014 byly zveřejněny hodnoty IF k časopisům za rok 2013. Vybrané české a slovenské časopisy s IF za rok 2013, ve kterých nejčastěji publikujete, jsou uvedeny v podrobnostech této zprávy.

více zde
23. 7. 2014 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Univerzita Karlova v Praze bude jako každý rok i letos podávat návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prosíme o doručení návrhů kandidátů na tuto cenu na Oddělení vědy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy – a to do 3. září 2014. Návrh musí být předložen ve dvou vyhotoveních na formuláři MŠMT a musí obsahovat všechny náležitosti podle čl. 2 odst. 1 Statutu ceny. Statut Ceny a další informace naleznete na stránkách MŠMT.

více zde
17. 7. 2014 Vita Nostra Revue 2/2014

V letním vydání časopisu Vita nostra revue zdravotníky pravděpodobně nejvíc zaujme ukázka z knihy Krev a peníze, jejíž autor, bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví T. Cikrt, soustředil množství dokumentů, vztahujících se ke kauze Diag Human. Akademickou obec upozorňujeme na proslov rektora T. Zimy o perspektivách a vizi Karlovy univerzity a také na rozhovor s bývalým rektorem I. Wilhelmem o úřednících, akademicích a politických stranách. Akademikům (ale nejenom jim) dále doporučujeme přednášku německého prezidenta J. Gaucka, kterou pronesl v pražském Karolinu. Najdete ji pod titulkem „Aby tanky nemířily na Kafku“. Hlavním tématem politických komentářů je stále ještě dění na Ukrajině a v kapitole O tempora o mores se můžete seznámit mj. s názory filozofa E. Koháka, cestovatele M. Zikmunda a biologa S. Komárka. Nechybí samozřejmě ani materiály s vědeckou tematikou – o hazardu od K. Nešpora a V. Csémyho, o arcikněžně Eleonoře od J. Ramby a též vítězná abstrakta z letošní fakultní studentské vědecké konference. V neposlední řadě VNR 2014/2 seznamuje čtenáře s materiály, které 3. LF UK věnovala média.

více zde
10. 7. 2014 Zápis povinně volitelných kursů a volitelných předmětů – pro ak. rok 2014/2015

Zápis na povinně volitelné kursy (PVK) a volitelné předměty (VP) bude spuštěn 15. července 2014 v 10:00 hod.
- Informace o vypsaných PVK a VP naleznete v SIS - v aplikaci "Předměty".
- Zápis na PVK a VP upravuje Směrnice děkana č. 1/2011.
- Přečtěte si manuál na zapisování a také informace o SVA
- Nově nastupující studenti prvních ročníků si volitelné předměty a povinně volitené předměty budou zapisovat v měsíci září (informaci obdrží prostřednictvím e-mailu a na soustředění v Dobronicích). Začátky jednotlivých kursů či předmětů se s ohledem na rozvrh mohou ještě změnit, den zůstává. V případě dotazů kontaktujte prosím studijní oddělení, e-mail: alena.vlasakova@lf3.cuni.cz.

více zde
3. 7. 2014 Letní škola matematické biologie 2014

Vážení kolegové a příznivci data-analytických krás, dovolujeme si Vás informovat o letošní letní škole matematické biologie, která se uskuteční od 9. do 12. září 2014 v nově zrekonstruovaném Kaprálově mlýně v lůně přírody nedaleko Ochoze u Brna. Letošní jubilejní 10. ročník letní školy bude věnován následujícímu ústřednímu tématu: „Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách - Image Data Analysis and Processing in Neuroscience“. Vedle lektorů z řad vyučujících IBA MU pro vás zajistí zajímavé přednášky a cvičení také odborníci z Fakultní nemocnice Brno, ze Středoevropského technologického institutu CEITEC, z pražské techniky ČVUT a dále také ze zahraničí: prof. Giovanni Montana z Velké Británie a Dr. René Mandl z Holandska.

více zde
3. 7. 2014 Fotosoutěž - výzva pro navrátilce ze studijních pobytů a praktických stáží v rámci programu Erasmus+

Dovolujeme si Vám nabídnout účast ve fotosoutěži vyhlášené Domem zahraniční spolupráce. Pro letošní rok bylo vybráno hezké téma: „Genius loci – Duch místa.“ Více o soutěži najdete v detailu aktuality nebo na webových stránkách www.dzs.cz. Termín pro zaslání fotografií je do 15.9.2014 na fotosoutez2014@dzs.cz (max. 2 fotografie). V ideálním případě by snímky měly splňovat podmínku velikosti snímku (min. 2000x3000 pixelů a max. velikosti 5 MB), a také by měly být doplněny stručným komentářem k danému tématu. Ze zaslaných fotografií se bude vybírat 13 vítězných, které se objeví na kalendáři organizátora. Vítězové budou obdarováni a pozváni na vernisáž, kde jim budou předány ceny.

více zde
1. 7. 2014 Vyhlašení vnitřní soutěže o udělení projektů v tématických okruzích pro rok 2015

Na základě Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2015 a Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2015 a Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro rok 2015, vyhlašuji vnitřní soutěž o udělení projektů v tematických okruzích pro rok 2015.

více zde
30. 6. 2014 Úřední hodiny Studijního oddělení o prázdninách

Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin (od 7. 7. 2014 do 29. 8. 2014) se mění na středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. V termínu od 21. 7. do 1. 8. 2014 bude z důvodu čerpání řádných dovolených omezený provoz, úřední hodiny ve dnech 23. 7. a 30. 7. zůstávají.

více zde
27. 6. 2014 Přijímací řízení - výsledky a harmonogramy

Výsledky 1. kola náhradního termínu přijímacího řízení budou zveřejněny pouze písemně ve vestibulu fakulty pod č. uchazeče. Konečné výsledky budou k dispozici buď v univerzitním Studijním informačním systému, nebo ve vestibulu fakulty. K dispozici jsou podrobné harmonogramy přijímacích zkoušek a informace o zápisu přijatých uchazečů do studia. Nahlížení uchazeče do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, stanovuje směrnice děkana č. 2/2014

více zde
26. 6. 2014 Vyhlášení institucionálního programu a centralizovaných rozvojových programů pro rok 2015

Na základě Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2015 a Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2015 a Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro rok 2015, které byly uveřejněny na webových stránkách MŠMT ke dni 16.5.2014, si vás dovoluji informovat o způsobu předkládání a administrace Institucionálního plánu (dále jen „IP UK“) a Centralizovaných rozvojových projektů (dále jen „CRP“) za Univerzitu Karlovu pro rok 2015.

více zde
10. 6. 2014 Veřejná soutěž – DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. května 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen program DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

více zde
5. 6. 2014 Česká hlava 2014

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. V rámci soutěže Česká hlava ročník 2014 jsou vyhlášeno několik kategorií, a to Cena společnosti Kapsch (Invence –technické vědy), Cena Invence (přírodní vědy), Cena Industrie, Cena společnosti ČEZ, Certifikát „VYVINUTO V ČR“. Lhůta k podání přihlášek pro všechny kategorie je do 3. července 2014 na oddělení Vědy 3. LF UK

více zde
4. 6. 2014 Výzva k účasti na projektu "Laboratoř Evropské unie" a soutěži o nejlepší diplomové práce, 4. kolo

Výzva je určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České republice. Cílem soutěže je podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evrop-ské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti. Deset sylabů nejlepších diplomových prací bude zveřejněno ve sborníku vědeckého typu. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši 1. místo 700 EUR, 2. místo 500 EUR, 3. místo 300 EUR.

více zde
2. 6. 2014 Zpráva z vernisáže studentských výtvarných prací u příležitosti Světového dne bez tabáku 2014

Pracovníci Ústavu zdraví dětí a mládeže, Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK a Kliniky pracovního a cestovního lékařství FNKV zorganizovali v letošním roce již potřetí s podporou děkana 3. LF UK a Institucionálního projektu UK č. 236050 výtvarnou soutěž na téma “Motivace studentů LF a pracovníků ve zdravotnictví k nekuřáctví“ Vernisáž výstavy se konala dne 28. května 2014 v 11:30 ve foyer 3. lékařské fakulty. Autoři prací, kteří získali nejvyšší bodové hodnocení, převzali poukaz na finanční odměnu. Výhercům soutěže srdečně gratulujeme a všem zúčastněným studentům děkujeme za jejich zapojení do soutěže a vytvoření nápaditých děl. Věříme, že vystavené práce zaujmou kolemjdoucí a připomenou studentům, učitelům, zaměstnancům i návštěvníkům naší fakulty, že kouření již „vyšlo z módy“, a to zvláště u těch, kteří pečují o zdraví druhých. Výstava potrvá do 6. června 2014.

více zde
1. 6. 2014 Bentham Science - zkušební přístup do plných textů časopisů od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014

Vyzkoušejte plné texty časopisů nakladatelství Bentham Science Publishers. 3. LF UK má od 1. června do 31. srpna 2014 možnost vyzkoušet kolekci plnotextových časopisů nakladatelství Bentham Science Publishers, která pokrývá oblast STM - farmaceutické a biomedicínské vědecké časopisy. Jedná se o kolekci časopisů, k nimž v ČR nikdo plnotextově přístup nemá a z nichž jsou i prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby články těžko dostupné. Proto neváhejte, vyzkoušejte, najděte si články, které právě Vás zajímají! Přímý i vzdálený přístup najdete na PEZ UK. Náš zkušební přístup se týká pouze článků, které již vyšly, a to puze rok 2013 a 2014 - nezahrnuje tzv. EPub ahead of print, čili články přijaté k otištění, které ještě nebyly do konkrétního čísla zařazeny.

více zde
29. 5. 2014 Časopis STATISTIKA&MY

Český statistický úřad nabízí na internetu všem zájemcům volně k dispozici časopis STATISTIKA&MY. Časopis vychází 10x ročně s cílem šířit a popularizovat výsledky práce tuzemských statistiků – čtenářům srozumitelnou formou poskytuje informace o ekonomickém, sociálním a demografickém vývoji v České republice a ve světě. Jednotlivá čísla můžete číst buď přímo na webu nebo si je můžete stáhnout ve formátu pdf.

více zde
archiv aktualit