Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 4/2016

VNR 2016/4
VNR 2016/4
Vychází další číslo čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Věnuje se převážně událostem posledních tří měsíců roku 2016 – Týdnu vědy a techniky, konferenci Stárnutí, návštěvě profesora Diehla a mnoha dalším studentským aktivitám. Opět se zabýváme tématem bezdomovectví a péče o lidi bez domova a zveřejňujeme také další názory na vzdělávání zdravotních sester. Nechybí velmi čtivý text z oboru urgentní medicíny od Jany Šeblové, přinášíme také zamyšlení nad návštěvou profesora Zimbarda a ukázku z druhého dílu knihy Homo Psychoticus, kterou napsala mladá žena trpící duševní nemocí. Velmi zajímavé jsou komentáře a názory předních českých publicistů, přepisy promočních projevů profesora Anděla či přepis projevu Petra Pitharta z Albertova 17. listopadu. Na své si tentokrát přijdou i milovníci výtvarného umění. Přejeme příjemné čtení!


Nové číslo Vita Nostra Revue bude k dispozici na obvyklých distribučních místech a na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-629.html.Předchozí vydání

VNR 2016/3
VNR 2016/3
VNR 2016/2
VNR 2016/2
VNR 2016/1
VNR 2016/1
VNR 2015/4
VNR 2015/4
VNR 2015/3
VNR 2015/3
VNR 2015/2
VNR 2015/2


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Tištěný náklad: 300 ks, periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Přihlášení k pravidelnému bezplatnému poštovnímu odběru časopisu VNR:

http://goo.gl/forms/YQU5wN9LOA


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, 12000 Praha 2

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV, děkan 3. LF

michal.andel@lf3.cuni.cz

26710 2233 – sekretariát děkana

26716 2710 – sekretariát kliniky

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Ústav zdraví, dětí a mládeže

hana.provaznikova@lf3.cuni.cz

26710 2333

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

lucie.hubickova@lf3.cuni.cz

26710 2520

Jaroslav Veis

Děkanát 3. LF

jaroslav@veis.cz

602 348 377

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

svi@lf3.cuni.cz

26710 2547

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

šéfredaktorka VNR

jolana.bohackova@lf3.cuni.cz

26710 2105, 724 134 189Studenti

 

Jakub Polách

jakub.polach@gmail.com

 

Lucie Olivová

 

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu


Poslední změna: 31. leden 2017 14:22 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor