Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2017/2

VNR 2017/2
VNR 2017/2
Vážení čtenáři, vychází druhé číslo Vita Nostra Revue v letošním roce. Věnuje se samozřejmě dění na fakultě i v nemocnici, studentským vědeckým i mimoškolním aktivitám, za zmínku jistě stojí studentská vědecká konference nebo otevření kavárny Malý Eden, která by měla sloužit jako jakési komunitní centrum. Velkým tématem tohoto čísla jsou ženy jakožto matky a jejich kariéra v medicíně, o svých zkušenostech krátce v anketě hovoří přední pedagožky fakulty a v rozsáhlejším textu téma aplikuje na obor urgentní medicíny také doktorka Jana Šeblová. Dalším důležitým medicínským tématem je paliativní péče. Představuje se paliativní tým, který nedávno vznikl na 1. interní klinice, a zároveň přetiskujeme rozhovor Ondřeje Nezbedy s doktorkou Irenou Závadou, primářkou hospice Cesta domů, který vyšel v jeho nové knize Průvodce smrtelníka. Neopomíjíme ani to, že uplynulo 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě a 100 let od narození známého pediatra profesora Václava Vojty. Samozřejmě nechybí komentáře předních českých novinářů, studentské texty, fotografie, umění a mnoho dalšího zajímavého čtení.


Nové číslo Vita Nostra Revue bude k dispozici na obvyklých distribučních místech a na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-629.html.



Předchozí vydání

VNR 2017/1
VNR 2017/1
VNR 2016/4
VNR 2016/4
VNR 2016/3
VNR 2016/3
VNR 2016/2
VNR 2016/2
VNR 2016/1
VNR 2016/1
VNR 2015/4
VNR 2015/4


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Tištěný náklad: 450 ks, periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Přihlášení k pravidelnému bezplatnému poštovnímu odběru časopisu VNR:

http://goo.gl/forms/YQU5wN9LOA


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, 12000 Praha 2

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV, děkan 3. LF

26710 2233 – sekretariát děkana

26716 2710 – sekretariát kliniky

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Ústav zdraví, dětí a mládeže

26710 2333

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

26710 2520

Jaroslav Veis

Děkanát 3. LF

602 348 377

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

26710 2547

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

šéfredaktorka VNR

26710 2105, 724 134 189

MUDr. Jana Šeblová

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje



Studenti

 

Anna Ouřadová

 

Lucie Olivová

 

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu


Poslední změna: 19. červenec 2017 14:30 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor