Vita Nostra Revue

Aktuální číslo 2017/1

VNR 2017/1
VNR 2017/1
Vážení čtenáři, vychází první číslo roku 2017. Zabývá se z části událostmi prvních tří měsíců kalendářního roku 2017, ale také tématy nadčasovými a obecnějšími. Kromě textů o zajímavých akcích pořádaných fakultou a studenty, které doprovází bohatý obrazový materiál, se vzdělávání a fakulty týkají také komentáře k vývoji zákona o univerzitních nemocnicích či zákona o vzdělávání lékařů a rozhovor s novým přednostkou gynekologie profesorem Robem. Další zajímavý rozhovor o tom, jak studenti a lékaři naší fakulty vnímají obor psychiatrie, vedla s profesorkou Bankovskou Motlovou studentka Anna Ouřadová. O svých zkušenostech v Africe hovoří mladý lékař, absolvent 3. LF UK Lukáš Malý. Velmi čtivý text o lidech bez domova jakožto častých uživatelích pohotovostních služeb napsala odbornice na urgentní medicínu MUDr. Jana Šeblová. Nechybí samozřejmě převzaté články předních českých komentátorů a řada dalších zajímavých textů.


Nové číslo Vita Nostra Revue bude k dispozici na obvyklých distribučních místech a na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-629.html.Předchozí vydání

VNR 2016/4
VNR 2016/4
VNR 2016/3
VNR 2016/3
VNR 2016/2
VNR 2016/2
VNR 2016/1
VNR 2016/1
VNR 2015/4
VNR 2015/4
VNR 2015/3
VNR 2015/3


Archiv čísel časopisu Vita Nostra Revue do roku 1992

Informace o časopisu

Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Tištěný náklad: 450 ks, periodicita: 4x ročně, ISSN: 1212-5083


Přihlášení k pravidelnému bezplatnému poštovnímu odběru časopisu VNR:

http://goo.gl/forms/YQU5wN9LOA


Redakční rada

Předseda redakční rady

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, 12000 Praha 2

Telefon: +420 22490 2721; richard.rokyta@lf3.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

II. interní klinika 3. LF a FNKV, děkan 3. LF

26710 2233 – sekretariát děkana

26716 2710 – sekretariát kliniky

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Ústav zdraví, dětí a mládeže

26710 2333

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie

26710 2520

Jaroslav Veis

Děkanát 3. LF

602 348 377

PhDr. Martina Hábová

Středisko vědeckých informací

26710 2547

Bc. Jolana Boháčková

Středisko vědeckých informací

šéfredaktorka VNR

26710 2105, 724 134 189

MUDr. Jana Šeblová

Zdravotnická záchranná služba Středočeského krajeStudenti

 

Anna Ouřadová

 

Lucie Olivová

 

Pokyny pro přispěvovatele

Příspěvky dodávejte e-mailem jako připojený soubor v editoru MS Office. Redakce neodpovídá za obsah mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí, krácení a jazykové úpravy příspěvků. Vystavená čísla jsou ve formátu PDF, k jehož prohlížení musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.


Příspěvky do časopisu se zasílají na adresu


Poslední změna: 4. květen 2017 16:09 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor