Nabídky pracovních míst z ResearchJobs.cz

Odborný asistent v oboru Hygiena potravin

Agronomická fakulta MENDELU - Ústav technologie potravin (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav technologie potravin odborný asistent v oboru Hygiena potravin (úvazek 1,0) Požadavky:

PhD/postdoc position in the Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon)

Institute of Experimental Medicine AS CR - Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences offers a PhD/postdoc position in the Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) Project: Study of alterations of the extracellular matrix in the central nervous system during pathological conditions Alterations of the extracellular ma

Odborný asistent nebo asistent – s ošetřovatelskou praxí ve zdravotnictví

Lékařská fakulta UP - Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Docent – specializace v oboru Veřejné zdravotnictví

Lékařská fakulta UP - Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Vědecko-pedagogický pracovník pro Ústav imunologie (6 pozic)

Lékařská fakulta UP - Ústav imunologie (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Vědecko-pedagogický pracovník pro Ústav imunologie (3 pozice)

Lékařská fakulta UP - Ústav imunologie (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Porodnicko-gynekologickou kliniku

Lékařská fakulta UP - Porodnicko-gynekologická klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Urologickou kliniku (2 pozice)

Lékařská fakulta UP - Urologická klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Kliniku tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Lékařská fakulta UP - Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro I. chirurgickou kliniku

Lékařská fakulta UP - I. chirurgická klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro I. chirurgickou kliniku se zaměřením na intenzivní péči (2 pozice)

Lékařská fakulta UP - I. chirurgická klinika (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Dětskou kliniku

Lékařská fakulta UP - Dětská klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Onkologickou kliniku (4 pozice)

Lékařská fakulta UP - Onkologická klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Docent pro Onkologickou kliniku

Lékařská fakulta UP - Onkologická klinika (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro I. interní kliniku – kardiologickou

Lékařská fakulta UP - I. interní klinika – kardiologická (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Ústav farmakologie

Lékařská fakulta UP - Ústav farmakologie (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta UP - Ústav klinické a molekulární patologie (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Odborný asistent nebo asistent pro Ústav histologie a embryologie

Lékařská fakulta UP - Ústav histologie a embryologie (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení: Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v laboratoři

1. lékařská fakulta UK - BIOCEV (Středočeský kraj)

Částečný úvazek

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta – pracoviště BIOCEV nabízí pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v laboratoři (částečný úvazek) Pracoviště: BIOCEV, Průmyslová 595, 25

Vědecký pracovník se zaměřením na genetiku a šlechtění genetických živočišných zdrojů

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha 10 Uhříněves vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Vědecký pracovník se zaměřením na genetiku a šlechtění genetických živočišných zdrojů Datum nástupu:  Podle domluvy Náplň práce:
Postdoc position available BIOCEV StopkaLab http://stopka-lab.lf1.cuni.cz The lab focuses on molecular aspects of normal and malignant hematopoiesis; with an expertise in the next generation sequencing,

Ředitel Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Rada Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. vyhlašuje v

Učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie (2 pozice, plný a částečný úvazek)

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Ústav anatomie (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů/učitelek Ústavu anatomie učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 1,0 učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 0,1 Požadavky: absol

PhD Position in Organic Synthesis and Medicinal Chemistry

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

About FNUSA-ICRC The International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital in Brno (FNUSA-ICRC), the Czech Republic is a new-generation research center focusing on research and development mainly in the fields of cardiovascular and neurological diseases. We are a top Central European research center with more

Učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu klinické mikrobiologie

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Ústav klinické mikrobiologie (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů/učitelek Ústavu klinické mikrobiologie učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu klinické mikrobiologie s úvazkem 0,1 Požadavky:

Junior scientist – plant physiology, molecular biology, analytical chemistry

Global Change Research Institute CAS (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Global Change Research Institute CAS, v.v.i. announces in accordance with Act No. 283/1992 Coll. the Academy of Sciences of the Czech Republic, as amended by Act No. 420/2005 Coll. and Articles of Association of the Czech Republic tender for the position of junior scientist. Location: Brno, Czech Republic, EU Duration: 3 years with the

Asistent/odborný asistent – rehabilitace a fyzikální medicína

Lékařská fakulta MU - Katedra fyzioterapie a rehabilitace (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Katedru fyzioterapie a rehabilitace LF MU výběrové řízení na místo asistent / odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,1) Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru (MUDr.) p

Odborný asistent/asistent – odbornost v oboru ošetřovatelství, zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií TUL (Liberecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici: ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT PRO FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Charakteristika: ná

Lékař – atestovaný neurolog se zájmem o klinický výzkum z oblasti poruch paměti a demence

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a snažíme se tak najít nové způsoby...

Asistent Urologické kliniky

3. lékařská fakulta UK - Urologická klinika (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Asistent Urologické kliniky (1 místo úvazek 0,8) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru, vědecká činn

Odborný asistent Kliniky otorinolaryngologie

3. lékařská fakulta UK - Klinika otorinolaryngologie (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Odborný asistent Kliniky otorinolaryngologie (1 místo úvazek 0,3) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru

Postdoctoral fellow in remote sensing

Global Change Research Institute CAS - CzechGlobe (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

he Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences (CzechGlobe) is looking for a postdoctoral fellow in optical remote sensing of natural and man-managed ecosystems. CzechGlobe remote sensing laboratory is a dynamic research group focusing mainly on remote sensing of vegetation functioning with an overlap towar

Odborný asistent Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU

Lékařská fakulta MU - Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU  výběrové řízení na pozici odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,05) Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru (MUDr.) ukončené doktorské studium, příp. ukonč
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí: přednosty/přednostky Ústavu histologie a embryologie přednosty/přednostky Ústavu lékařské chemie a biochemie  

Surgical Research Fellow

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

We are offering a position for a Surgical Research Fellow within the International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno (FNUSA – ICRC). Project: Pre-clinical Surgical Research About FNUSA-ICRC The International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital in Brn

Senior Postdoctoral Fellow – Cardiovascular System Mechanobiology

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

St. Anne's University Hospital is recruiting, as part of International Clinical Research Center activities (FNUSA-ICRC), candidates for the job title as follows: Senior Postdoctoral Fellow, Cardiovascular System Mechanobiology (CSM) Interna

Principal Investigator – robotics in clinical research

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

The International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno (FNUSA–ICRC) invites Expression of Interest (EoI) from eligible and qualified individuals for the Principal Investigator position to undertake one project on robotics in clinical research. Project: Enhancing robotics in clinical research

Učitelé/učitelky Katedry chirurgie (Ortopedická klinika, Chirurgická klinika – plastická chirurgie/dětská chirurgie) – 4 pozice

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Katedra chirurgie (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa učitelů/učitelek Katedry chirurgie učitel/učitelka pro pracoviště Ortopedické kliniky s úvazkem 0,2 učitel/učitelka pro pracoviště Ortopedické kliniky s úvazkem

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník na katedru mikrobiologie, výživy a dietetiky

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU - Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník na katedru ochrany rostlin (2 pozice)

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU - Katedra ochrany rostlin (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení

Odborný asistent na katedru mikrobiologie, výživy a dietetiky (2 pozice)

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU - Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje výběrové řízení pro katedru biomedicínské techniky na akademické pozice: odborných asistentů nebo asistentů na katedru biomedicínské techniky se zaměřením na výuku a výzkum pro studijní obor: Biomedicínský te

Vědecký/odborný asistent – molekulární biologie rostlin, standardní i kvantitativní PCR, DNA hybridizace, křížení rostlin

Ústav experimentální botaniky AV ČR - Laboratoř reprodukce rostlin (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Hledáme motivovaného VŠ pracovníka na pozici vědeckého/odborného asistenta v Laboratoři reprodukce rostlin. Náplní je práce v oboru molekulární biologie rostlin, standardní i kvantitativní PCR, DNA hybridizace, křížení rostlin. Je vítán zájem o genomiku a bioinformatiku. Vhodné i pro čerstvého abs

Učitel/učitelka pro Stomatologickou kliniku

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Stomatologická klinika (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v  Hradci Králové vypisuje: Výběrové řízení na 1 místo učitele/učitelky s úvazkem 0,2 pro Stomatologickou kliniku, LF a FN Hradec Králové Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Stomatologie nebo Zubní lékařství

Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo úvazek 0,2)

3. lékařská fakulta UK - Ústav histologie a embryologie (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo úvazek 0,2) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru, sp

Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo úvazek 0,3)

3. lékařská fakulta UK - Ústav histologie a embryologie (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo úvazek 0,3) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru, sp

Asistent Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU

Lékařská fakulta MU - Kliniku dětské onkologie FN Brno a LF MU (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Kliniku dětské onkologie FN Brno a LF MU výběrové řízení na pozici asistent  se stanovenou kratší týdenní pracovní dobou. Požadavky: vzdělání v magisterském programu lékařské fakulty (obor všeobecné lékařství) schopnost samost

Posdoktorand pro pracoviště RECETOX – Loschmidtovy laboratoře

Přírodovědecká fakulta UK - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Tajemnice Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktoranda pro pracoviště RECETOX - Loschmidtovy laboratoře. PRÁCE NA POZICI: racionální design a konstrukce proteinových mutantů příprava semi-racionálních knihoven pro řízenou evolu

Přednosta a současně akademický pracovník v zařazení docent/profesor Biochemického ústavu LF

Lékařská fakulta MU - Biochemický ústav (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Biochemického ústavu a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor Předpoklady pro vyhlášenou pozici: VŠ vzdělání v lékařském, zdravotnickém nebo přírodovědném o

Postdoc / Research Associate – screening and diagnostics technology development

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Are you a talented scientist with experience in biochemistry or molecular biology? Do you want to contribute to the transition of basic research to real world applications? Do you want to be a part of a dynamic team with entrepreneurial atmosphere? Who we are We have developed

Výzkumný technický pracovník – práce s prokaryotickými buňkami, tkáňovými kulturami, ...

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Popis: Pozice výzkumný technický pracovník je k dispozici v laboratoři Dr. Hany Macíčkové Cahové na Ústavu organické chemie a biochemie (UOCHB) Akademie věd ČR v Praze. Cílem laboratoře Dr. Macíčkové Cahové je nalézt nové RNA modifikace a pochopit roli již známých RNA modifikací v klinicky relevantních virech jako j

Odborný pracovník výzkumu a vývoje vědecko-servisní skupiny Virologie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - Vědecko-servisní skupina Virologie (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru virologie, mikrobiologie, molekulární biologie nebo biochemie Praxe v oboru virologie, molekulární biologie, mikrobiologie nebo biochemie výhodou Spolehlivost, samostatnost, flexibilita Znalost AJ Zkušenost prác
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisují výběrová řízení na místa: přednosty/přednostky Dětské kliniky přednosty/přednostky I. interní kardioangiologické klini

Fellowship for a PhD Student: Clinical Cardiology / Clinical Neurology / Biomolecular and Cellular Engineering

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Ostatní

We are seeking a motivated PhD student who will join the International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno, the Czech Republic (FNUSA – ICRC) for a PhD program beginning earliest in Q1 2018. The PhD program is designed for three years with a regular yearly evaluation. The program applicants are encouraged to...

Post-doc position at the Department of Neurochemistry

Institute of Physiology CAS - Department of Neurochemistry (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (https://www.fgu.cas.cz/en) announces a call for applications for a post-doc position at the Department of Neurochemistry headed by Jan Jakubík, Ph.D. The position will be available for 3 years with a possibl

Post-doctoral position in pain research

Institute of Physiology CAS - Department of Functional Morphology (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (https://www.fgu.cas.cz/en) opens a position at the Department of Functional Morphology headed by Jiri Palecek M.D. ,Ph.D. for a POST-DOCTORAL POSITION IN PAIN RESEARCH The postdoctoral position is availab

Post-doc position for research on diplonemid and trypanosomited flagellates

Biology Centre ASCR - Institute of Parasitology (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

INSTITUTE OF PARASITOLOGY Biology Centre Czech Academy of Sciences České Budějovice (Budweis), Czech Republic Laboratory of Molecular Biology of Protists

Principal Investigator – Epidemiology/Preventive Medicine

St. Anne’s University Hospital Brno - Kardiovize Brno 2030 research group (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC) is a new-generation  research center with over 200 researchers. We focus mainly on cardiovascular, neurological and oncological diseases trying to find new methods, technologies and medicaments for their effective prevention and treatment. We are...

Akademický pracovník – fyzioterapeut (prof., doc., odborný asistent, asistent)

Fakulta zdravotnických studií UJEP - Katedra fyzioterapie (Ústecký kraj)

Plný úvazek

DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho místa akademického pracovníka - fyzioterapeuta (prof., doc., odborný asistent, asistent) Katedry fyzioterapie - úvazek 1,0 – pro výuku předmětů: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, Metody...

Biomedicínský technik

Fakulta zdravotnických studií UJEP (Ústecký kraj)

Plný úvazek

DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho místa – biomedicínský technik Požadujeme:  PC (ovládat kancelářský balík, výhodou Matlab, případně statistika – v Excelu nebo nějakém statistickém programu)  angličtina na střední...
Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje konkurz pro Centrum pro teoretická studia na místo: vědeckého pracovníka na dva roky postdoktorandské praxe v některém z vědních oborů rozvíjených na tomto pracovišti, s důrazem na transdisciplinární přesahy a dialog mezi přírodními a sociáln

Postdoc position (Corticospinal tract regeneration)

Institute of Experimental Medicine AS CR - Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Postdoc position (Corticospinal tract regeneration) available in the Institute of Experimental Medicine Regeneration of axons in the damaged spinal cord has been a central aim of neuroscience for many decades. Long-distance axon regeneration with accurate connections is the only way to bring back substantial function after spina

Vedoucí aplikační skupiny lifescience

TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

VEDOUCÍ APLIKAČNÍ SKUPINY LIFESCIENCE Jste zkušený biolog? Baví Vás práce s lidmi a máte zkušenosti s vedením týmu, nebo s vedením projektů? Umíte lidi kolem sebe motivovat, podporovat a rozvíjet? Chcete dělat tvůrčí práci a být důležitým článkem špičkové firmy v oblasti


Poslední změna: 7. červen 2017 16:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor