• Aktuality

Aktuality


Šesté pokračování Dětské univerzity bylo věnované první pomoci

Dne 22.2.2017 proběhl další seminář Dětské univerzity - tentokrát věnovaný první pomoci a "akutní medicíně". Celou organizaci zajišťovali studenti pod koordinací Metoděje Renzy a členů organizace ACTER. Díky Metodějovi, Kateřině, Petrovi, Alžbětě za organizaci, všem dalším za organizační zajištění a Jakubovi za fotofokumentaci.

24. února 2017


Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyty 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty* Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 29. března 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).

23. února 2017


Nejlepší vysoké školy v roce 2017 - vynikající výsledek 3. LF UK

Časopis TÝDEN již podruhé přináší unikátní srovnání českých univerzit a vysokých škol. Vynikající výsledek 3. LF UK! Naše fakulta se umístila na druhém místě hodnocení v kategorii Zdravotnictví, lékařství, farmacie, na prvním místě v hodnocení lékařských fakult Univerzity Karlovy a na třetím místě ze všech hodnocených kategorií.

22. února 2017


Přednášky z cyklu Medicína jako věda, letní semestr

Zveme Vás na nové přednášky v letním semestru akademického roku 2016/2017. Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy v medicíně, a to prostřednictvím projevů osobností světového formátu, rozvíjejících se doktorandů i studentů pracujících na svých SVA.

22. února 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2016/2017

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

16. února 2017


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2016/2017

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově či Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

16. února 2017


Promítání filmu Zachraňte Edwardse s následnou besedou

Český dokument líčí zápas o postižené dítě, který několik let vedl manželský pár ze Zlína. Marcel a Šárka Sladkowští se během těhotenství dozvědí, že očekávané mimino má příznaky genetické vady, označované jako Edwardsův syndrom. Pár odmítne potrat, který jim doporučuje většina odborníků, a žena při komplikovaném porodu přivede dítě na svět. Juliána se narodí s rozštěpem patra a dalšími zdravotními handicapy. Nastávají starosti, jak postižené děťátko udržet při životě a vštípit mu elementární dovednosti. Filmem ale osud Juliánky nekončí…

15. února 2017


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

14. února 2017


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 9. 4. 2017.

14. února 2017


IPSC připravilo nové semináře pro studenty i zaměstnance

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

10. února 2017


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2016/2017

Pro letní semestr akademického roku 2016/2017 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English for Academics s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 03. 03. 2017. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod. / týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč / 1 semestr.

9. února 2017


Semináře o rozvoji pedag. kompetencí doktorandů a akad. pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.

9. února 2017


Vita Nostra Revue 4/2016

Vychází další číslo čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Věnuje se převážně událostem posledních tří měsíců roku 2016 – Týdnu vědy a techniky, konferenci Stárnutí, návštěvě profesora Diehla a mnoha dalším studentským aktivitám. Opět se zabýváme tématem bezdomovectví a péče o lidi bez domova a zveřejňujeme také další názory na vzdělávání zdravotních sester. Nechybí velmi čtivý text z oboru urgentní medicíny od Jany Šeblové, přinášíme také zamyšlení nad návštěvou profesora Zimbarda a ukázku z druhého dílu knihy Homo Psychoticus, kterou napsala mladá žena trpící duševní nemocí. Velmi zajímavé jsou komentáře a názory předních českých publicistů, přepisy promočních projevů profesora Anděla či přepis projevu Petra Pitharta z Albertova 17. listopadu. Na své si tentokrát přijdou i milovníci výtvarného umění. Přejeme příjemné čtení!

31. ledna 2017


Jmenování nových přednostů doc. Pavla Dlouhého a doc. Jana Poláka

Dne 17. 1. 2017 byl do funkce přednosty Ústavu hygieny uveden doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. a novým přednostou Ústavu pro studium obezity a diabetu byl jmenován doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

24. ledna 2017


Věda na UK: psychiatr prof. Cyril Höschl

Na univerzitním Youtube kanálu bylo publikováno další video z cyklu Věda na UK s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., který je významným českým psychiatrwm a popularizátorem vědy. S profesorem Höschlem natáčely studentky IKSŽ FSV UK Veronika Šírová a Šárka Tmějová.

20. ledna 2017


Akademický senát 3. LF informuje o zvolení předsedy a místopředsedů

Akademický senát 3. LF UK zvolil pod vedení MUDr. Lucie Hubičkové Heringové, Ph.D. (předsedkyně volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2016 - 2019) na svém 1. jednání dne 13. prosince 2016 za předsedu pana Mgr. Marka Váchu, Ph.D. Senátoři pak pod jeho řízením Akademického senátu 3. LF UK zvolili za místopředsedy: Doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., přednostu Kliniky dětí a dorostu - za pedagogickou komoru, Davida Lauera, studenta 3. ročníku všeobecného lékařství - za studentkou komoru.

12. ledna 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor